Forum Obywatelskiego Rozwoju

Bracia Kochowie byli przez lata celem ataków środowisk antyrynkowych. Są jednymi z niewielu przedsiębiorców, którzy publicznie wiążą źródło swojego sukcesu z klasycznie liberalnym myśleniem o gospodarce i świecie – Agata Stremecka, Gazeta Wyborcza

Autor przeciwstawia kwestie nierówności dochodowych promowaniu przez FOR wolności gospodarczej. Ale dla kogo dbałość o wolność gospodarczą, bez której nie ma rozwoju, demokracji ani społeczeństwa obywatelskiego, może być zarzutem?! Misją FOR jest: zwiększanie w społeczeństwie poparcia dla szerokiego zakresu indywidualnych wolności (w tym zwłaszcza wolności gospodarczej) oraz – co się z tym wiąże – dla podnoszenia poziomu praworządności​.

czytaj więcej

Zakaz handlu w niedziele. Ostatnia szansa na wycofanie wniosku z Trybunału Konstytucyjnego – FOR, Wiadomości handlowe

Podpisani pod listem Agata Stremecka i Marek Tatała, czyli – odpowiednio – prezes i członek zarządu FOR, uzasadniając swój postulat, zwracają uwagę na publicznie dostępne informacje „o arbitralnym wyznaczaniu składów orzekających i kolejności rozpoznawania spraw, skorelowane z kalendarzem politycznym. – Członkowie TK jawnie opowiadają się za określonym modelem rządów, realizowanym przez większość parlamentarną, i dają temu wyraz w swojej publicznej działalności.

czytaj więcej