"Skutecznie promujemy wolność"

EN

PKB

  • Kryzysy finansowe często pojawiają się nagle, a nawet niespodziewanie - Sławomir Dudek, Interia Biznes

    Kryzysy finansowe często pojawiają się nagle, a nawet niespodziewanie - Sławomir Dudek, Interia Biznes | 2022-12-27

    Relacja długu do PKB jest tylko jednym ze wskaźników oceny finansów publicznych. Nie da się tylko na jego podstawie oszacować ich stanu. Od dawna przypominam o sytuacji, która wydarzyła się w Rumunii. W 2008 roku relacja długu do PKB wyniosła 30 proc., ale utraciła płynność. Aby finansować emerytury i inne wydatki Rumunia poprosiła o pomoc Międzynarodowy Fundusz Walutowego i Komisję Europejską – przypomina Sławomir Dudek, ekonomista Fundacji FOR.

    więcej