"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2020-04-10

Komunikat 14/2020: Rządzący na Węgrzech i w Polsce wykorzystują pandemię w walce o władzę

Synteza:

 • 30 marca 2020 roku węgierski premier Viktor Orbán przyznał swojemu rządowi za sprawą tzw. ustawy upoważniającej prawo do nieograniczonej w czasie władzy sprawowanej przy użyciu dekretów.
   
 • Rząd węgierski stworzył sobie nieograniczone w czasie prawo do rządzenia dekretami, których dodatkowo nie musi konsultować z opozycją, w drodze debaty parlamentarnej. Do takiej debaty musiałoby dochodzić, gdyby rządzący ograniczyli się do wprowadzenia opisanego w konstytucji stanu zagrożenia.
   
 • Pomimo istniejących ku temu konstytucyjnych przesłanek polski rząd konsekwentnie odmawia wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Służy to przeprowadzenia wyborów prezydenckich w maju 2020 roku.
   
 • Polskie przepisy o stanie klęski żywiołowej, jednym ze stanów nadzwyczajnych, pozwalają na ograniczanie niektórych praw i wolności obywatelskich, ale nie zobowiązują władz do wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi.
   
 • W Polsce wprowadzane są kolejne restrykcje niemające podstaw prawnych w świetle Konstytucji.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autorki:

Eliza Rutynowska, prawniczka FOR
[email protected]

Zobacz również:
komunikatEliza Rutynowska