"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2017-02-02

Komunikat 3/2017: Rozczarowujące dochody podatkowe w 2016 roku, nadmierny optymizm w planach na 2017 rok

Komunikat 3/2017: Rozczarowujące dochody podatkowe w 2016 roku, nadmierny optymizm w planach na 2017 rok
  • Dane o dochodach państwa w 2016 r. nie wskazują na żadną strukturalną zmianę i przełomowy wzrost ściągalności podatków, co było kluczową zapowiedzią partii rządzącej. Wyższa ściągalność podatków miała zapewnić stabilne finansowanie populistycznych, niezwykle kosztownych obietnic wyborczych (obniżenie wieku emerytalnego, program 500+).
  • Na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów można szacować, że w 2016 roku dochody podatkowe były o ok. 3 mld zł niższe niż zaplanowano. Dochody wyższe od planowych były możliwe tylko dzięki wyższym dochodom niepodatkowym, w szczególności 7.9 mld zł wpłaty z zysku NBP, zamiast planowanych 3.2 mld zł.
  • Na 2017 r. Ministerstwo Finansów zakłada wzrost dochodów podatkowych o 10.4 %, przy czym w 2016 r. wzrost ten wyniósł tylko 5% zamiast zaplanowanych 6.3%. Rząd w budżecie na 2017 r. założył tak wysoki wzrost wpływów podatkowych, by na papierze wykazać, że jest finansowanie na szkodliwe obniżenie wieku emerytalnego.
  • Ministerstwo Finansów nie podało jeszcze danych o realizacji wydatków. Dane dotyczące wykonania budżetu w okresie I-XI 2016 r. wskazują na szczególnie niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych. 

Treść całego komunikatu dostępna w załączniku.
Read also English version.


dr Aleksander Łaszek
główny ekonomista
e-mail: aleksander.laszek@for.org.pl

Zobacz również:
Aleksander Łaszekkomunikat