"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Szkolenie: Wykorzystanie komiksu i animacji w edukacji ekonomicznej


 
W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Fundacji FOR zorganizowała szkolenie dla nauczycieli:  
 „WYKORZYSTANIE KOMIKSU I ANIMACJI W EDUKACJI EKONOMICZNEJ”
 
Szkolenie odbyło się w Warszawie w dniach 19-20 listopada 2010 r. (piątek-sobota).
Wzięło w nim udział 28 nauczycieli/metodyków z całej Polski.
 Plan szkolenia:
 
Piątek 19 listopada:
Warsztaty z podstaw ekonomii i bieżących problemów gospodarczych kraju
poprowadzili ekonomiści:
 
Witold Orłowski - Członek Rady Gospodarczej przy Premierze,
Główny Doradca Ekonomiczny PricewaterhouseCoopers
 
Wiktor Wojciechowski - Ekonomista Fundacji FOR
 
Sobota 20 listopada:
Szkolenie z wykorzystania komiksu i animacji w edukacji ekonomicznej
poprowadziła

Beata Łuba – Krolik - Pracownia Edukacji Obywatelskiej ORE
 
Celem szkolenia było:
 
- Wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarki rynkowej;
- Dostarczenie nowatorskich, aktywnych metod nauczania zagadnień ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem formy komiksu i animacji;
- Przygotowanie przeszkolonych osób do upowszechniania i prowadzenia zajęć, przedsięwzięć edukacyjnych o tematyce ekonomicznej w środowisku lokalnym;
- Promowanie „ekonomicznego sposobu myślenia” wśród młodzieży;
- Wymiana doświadczeń na temat możliwości wykorzystania komiksu i animacji w nauczaniu zagadnień ekonomicznych.
 
Adresatami projektu byli nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni ośrodków doskonalenia nauczycieli, gotowi przeprowadzić w oparciu o otrzymane materiały podobne zajęcia w swoim środowisku lokalnym oraz zainteresowani nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 
 
Więcej o Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości: www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl
 

 
Ogólnopolski Komitet Honorowy Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce:


Mecenas: