Forum Obywatelskiego Rozwoju

Analiza CEP: Odpady z tworzyw sztucznych w środowisku

W ostatniej analizie pt. Odpady z tworzyw sztucznych w środowisku eksperci komentują temat propozycji Komisji Europjeskiej w zakresie regulacji kwestii odpadów z tworzyw sztucznych, których wykorzystanie oraz niekontrolowane unieszkodliwianie znacząco rośnie i może stanowić poważne obciążenie dla środowiska. Zdaniem ekspertów odpowiednie przepisy UE dotyczące odpadów muszą być przestrzegane przez wszystkie Państwa Członkowskie. Jednakże sposoby przestrzegania hierarchii postępowania z […]

czytaj więcej

FOR ostrzegał i ostrzega: Reforma gospodarki odpadami

Już w grudniu 2011 w publikacji FOR ostrzega: „Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” ostrzegaliśmy przed jej skutkami, które doprowadziłyby do ograniczenia konkurencji na rynku wywozu i zagospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Głównym beneficjentem wprowadzanych zmian miały być spółki komunalne kontrolowane przez gminy. Straciliby natomiast przede wszystkim konsumenci oraz małe i młode […]

czytaj więcej