Forum Obywatelskiego Rozwoju

Tym, co w przeciwieństwie do pustostanów rzeczywiście determinuje ceny mieszkań, są płace. Im wyższa cena metra kwadratowego mieszkania, tym wyższe średnie płace brutto w sektorze przedsiębiorstw w powiecie – Rafał Trzeciakowski, Bezprawnik

Im w danym powiecie ceny mieszkań są wyższe, tym mniejsze w nim udziały pustostanów we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach. Dlatego tam, gdzie ceny są wysokie (Sopot, Warszawa, powiat tatrzański, Gdańsk), odsetki pustostanów są niskie. A tam, gdzie pustostanów jest wiele (powiat radomszczański, augustowski, otwocki), ceny są niskie albo umiarkowane.​

czytaj więcej

Pustostany nie odpowiadają za wysokie ceny mieszkań

Pustostany w Polsce nie determinują cen mieszkań. Są zjawiskiem marginalnym i szczególnie rzadkim w powiatach, w których mieszkania są najbardziej wartościowe. Nie ma w tym zresztą nic dziwnego – tam, gdzie mieszkania są najdroższe, pozostawianie mieszkań pustych i pozbawianie się z tego tytuł strumienia dochodu jest najmniej racjonalne ekonomicznie. Jednocześnie zwraca uwagę fakt, że większość pustostanów jest w zasobie państwowym, gdzie stanowią one dużo wyższe odsetki niż we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach. Budzi to pytanie, czy w takim razie ewentualny podatek od pustostanów nie byłby głównie płacony przez władze lokalne, które już i tak tracą na spadku dochodów z podatku PIT po wejściu w życie Polskiego Ładu.

 

czytaj więcej

Najmniej pustostanów w rękach prywatnych, najwięcej w zasobach państwa, opodatkowanie pustych mieszkań nie ma sensu – Rafał Trzeciakowski, AleBank

Rząd rozważa wprowadzenie podatków od tzw. pustostanów, co w jego mniemaniu powinno zahamować inwestowanie w mieszkania i pozostawianie ich niewynajętymi. Jednak z analizy ekonomisty FOR Rafała Trzeciakowskiego wynika, że oznaczałoby to istotne opodatkowanie Skarbu Państwa i samorządów, w których zasobach znajduje się najwięcej pustych mieszkań.

czytaj więcej

Środki w ramach PIS są wypłacane de facto z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który znajduje się poza kontrolą parlamentu i jest finansowany długiem, a decyzje o wypłatach z niego podejmuje jednoosobowo premier – Rafał Trzeciakowski, Obserwator Gospodarczy

Analiza statystyczna wykazuje, że większy odsetek głosów na PIS w 2019 roku wiąże się z wyższą rekompensatą od rządu. Gminy, gdzie PIS zdobył jedynie 30% głosów, mogą liczyć na średnio dwukrotnie niższą dotację od tych, gdzie politycy partii rządzącej zdobyli 70% głosów.

 

czytaj więcej

Czeki z tektury na pokaz. Straty władz lokalnych na Polskim Ładzie

Władze lokalne stracą w 2022 roku 13,5 mld zł z powodu obniżenia klina podatkowego PIT w „Polskim Ładzie” Prawa i Sprawiedliwości. Tylko w ciągu dekady strata ta urośnie do 125 mld zł (w cenach stałych z 2022 roku). Do tej pory rząd zapowiedział środki kompensujące te straty na kwotę 66 mld zł, z czego połowa w 2021 i 2022 roku. Wciąż nie wiadomo, czy ubytki te będą kompensowane w latach kolejnych. Nie wiadomo również, jak zapowiedziane wydatki zostaną sfinansowane – długiem, wzrostem podatków czy cięciem innych wydatków?

czytaj więcej