Forum Obywatelskiego Rozwoju

Analiza CEP: Produkty tytoniowe

W ostatniej analizie pt. Produkty tytoniowe eksperci podejmują temat planów Komisji Europejskiej, która chce ograniczyć używanie wyrobów tytoniowych, szczególnie wśród ludzi młodych, a jednocześnie ujednolicić przepisy dotyczące tych wyrobów. Eksperci nie zauważają pozytywnych punktów projektu, stwierdzając jednocześnie, że przepisy te mają charakter paternalistyczny, a skala zmian jest zbyt duża. Oznaczają ponadto poważną ingerencję w swobody […]

czytaj więcej