Forum Obywatelskiego Rozwoju

Jest jedno słowo, którego Ziobro nie lubi — niezależność – Eliza Rutynowska, Onet

„Spotkanie na Nowogrodzkiej jest kontynuacją tego, na co patrzymy od kilku lat. To jest rozkładnie Polskiej demokracji na łopatki” – mówiła Eliza Rutynowska. „Desperacko szukamy poczucia bezpieczeństwa i przywództwa. Praworządne państwo powinno dawać nam gwarancję, że w momencie kryzysu, nie będzie go wykorzystywać politycznie” – dodała. „Musimy wymusić na rządzących wprowadzenie realnych zmian i powrotu do praworządności”.

czytaj więcej

W mojej ocenie po ogłoszeniu de facto końca epidemii w Polsce, ministerstwo nie miało innego wyjścia, niż analogicznie „obniżyć poziom zagrożenia”. Jednakże raczej należy to postrzegać jako działanie pozorne – Eliza Rutynowska, ABCzdrowie

Ponadto, ograniczenia wprowadzane chociażby w zakresie czasowego ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się, obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych, funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, a także wprowadzania obowiązku szczepień zgodnie z ustawą o chorobach zakaźnych mogą być wprowadzone w drodze rozporządzenia również w stanie zagrożenie epidemicznego – komentuje Eliza Rutynowska, prawniczka Forum Obywatelskiego […]

czytaj więcej

Pozaeuropejska ustawa sankcyjna – mroźna groźba politycznych decyzji

Podpisana przez Prezydenta ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  [dalej: ustawa sankcyjna] w założeniu miała stanowić polskie dopełnienie unijnych działań i sankcji ustanowionych wobec rosyjskich oligarchów. Jednakże dokładniejsza analiza treści ustawy doprowadza do wniosku, że może ona stanowić jedynie pozorowane działania, które rykoszetem uderzą w inne podmioty. Głównym problemem pozostaje niezwykle skrótowa oraz grożąca skrajną arbitralnością procedura wpisywania nowych podmiotów na czarną listę mrożącą majątki. Nie doszło również do sprecyzowania zasad ewentualnej współpracy międzynarodowej poza rodzajem stosowanych sankcji. Dodatkową kwestią jest również brak realistycznie skutecznego postępowania weryfikacyjnego przed do-konaniem wpisu na listę, który cechuje z kolei jego natychmiastowa wykonalność.

czytaj więcej

Dla Unii Europejskiej największym problemem nie jest Polexit, ale pozostanie Polski w takiej formie, która systematycznie wciąga nie tylko siebie w coraz większy konflikt z Unią, ale potencjalnie pokazuje taką drogę innym państwom – Eliza Rutynowska, Reset Obywatelski

Unia zaczyna się orientować, że to, przed czym ostrzegaliśmy przez kilka ostatnich lat, czyli efekt domina i przymykanie oka na tego rodzaju stanowiska wydawane przez pseudo trybunały, które są przejmowane politycznie w takich państwach jak Polska czy Węgry, to droga, żeby takich państw było coraz więcej. 

czytaj więcej

Prawa osób uciekających przed wojną, a korzystających z bezinteresownej pomocy obywateli Polski nie są nieograniczone – Eliza Rutynowska, Konkret24

Takie zestawienie przepisów może sugerować, że wobec obywateli naszego kraju specustawa zawiera same kary, daje natomiast same przywileje Ukraińcom. Eliza Rutynowska, prawniczka Forum Obywatelskiego Rozwoju, w opinii dla Konkret24 zwraca uwagę, że „prawa osób uciekających przed wojną, a korzystających z bezinteresownej pomocy obywateli Polski nie są nieograniczone”. 

 

czytaj więcej

The Dangers of Freezing and Seizing

The Polish government argues that the only way to effectively seize the assets of Russian oligarchs is to amend the Polish Constitution, since it is currently impossible to do so without obtaining a final judgment of a court of law. Although the official goal may seem to coincide with the actions undertaken by the EU Council, the measures planned by the Polish governing powers should not be accepted without a second glance at their possible legal dangers. 

 

czytaj więcej