Forum Obywatelskiego Rozwoju

2024-02-19

Ekonomista. Studiował ekonomię i ekonomiczną analizę prawa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz ekonomię i nauki polityczne na University of Bristolu w Wielkiej Brytanii. Doktorant w Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej. Laureat Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza. Ukończył CPPR-ACE Winter School in Public Policy Research Methods w Kochi, w Indiach. Absolwent programów “Atlas Leadership Academy” i “Think Tank MBA” organizowanych przez amerykańską Atlas Network oraz programu “Promoting Tolerance” organizowanego przez Friedrich Naumann Foundation i American Jewish Committee. Redaktor naczelny Bloga Obywatelskiego Rozwoju. Twórca inicjatywy „Legalnie nad Wisłą”. Komentator wydarzeń polityczno-gospodarczych.

Kontakt:
e-mail: [email protected]
Twitter: @MarekTatala

Zainteresowania badawcze:

  • ekonomiczna analiza prawa,
  • wymiar sprawiedliwości a gospodarka i wolności obywatelskie,
  • populizm, autorytaryzm i demokracja,
  • regulacje, deregulacja i wolność gospodarcza,
  • państwowy paternalizm (nadopiekuńczość) a wolność i odpowiedzialność.