Forum Obywatelskiego Rozwoju

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor SGH. Członek rad nadzorczych i doradczych.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu WEMBA, prowadzonego przez SGH i University of Minnesota.

W przeszłości stażysta Europejskiego Banku Centralnego i konsultant w Banku Światowym.

Główny ekonomista Platformy Obywatelskiej, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich, współpracownik Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR), członek Rady Polityki Pieniężnej III kadencji.

Wcześniej m.in. doradca Prezesa NBP, współpracownik Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), główny ekonomista TFI Altus.​

Laureat wielu nagród naukowych, w tym nagrody Fundacji Kronenberga oraz nagrody im. Fryderyka Skarbka Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk, dwóch najbardziej prestiżowych polskich nagród dla ekonomistów.

Zdjęcie: www.case-research.eu