Forum Obywatelskiego Rozwoju

Oczekiwania względem kandydatki/kandydata:

 • ukończone studia magisterskie, ostatnie lata studiów II stopnia lub w trakcie studiów doktoranckich (preferowane kierunki: prawo, ekonomiczna analiza prawa);
 • wiedza w zakresie obszarów prawa, którymi zajmuje się FOR (przede wszystkim prawo konstytucyjne, prawo gospodarcze, tematyka praworządności i działania systemu wymiaru sprawiedliwości);
 • umiejętność pisania poprawnych stylistycznie tekstów analitycznych w języku polskim;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego i umiejętność pisania poprawnych tekstów w języku angielskim;
 • zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami prawnymi, gospodarczymi i politycznymi w Polsce i na świecie;
 • podzielanie misji Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie zawodowe związane z pracą analityczną;
 • doświadczenie związane z występami publicznymi (media, konferencje itp.);
 • wiedza na temat rozwiązań prawnych w innych krajach lub umiejętność poszukiwania informacji na temat
 • rozwiązań prawnych w innych krajach i dokonywania analizy porównawczej;
 • umiejętność obsługi Excela na poziomie co najmniej dobrym (m.in. wykresy, podstawowa analiza danych).

Oferujemy:

 • pracę przy ciekawych projektach;
 • możliwość zdobycia nowych i wartościowych doświadczeń w dużej pro-wolnościowej organizacji pozarządowej;
 • elastyczny czas pracy;
 • opiekę merytoryczną oraz szkolenia np. w zakresie występów w mediach;
 • wynagrodzenie i forma współpracy uzależnione od doświadczenia i poziomu zaangażowania w działania fundacji.

Wymagane dokumenty:

 • CV  
 • List motywacyjny

CV i listy motywacyjne prosimy przesyłać na adres [email protected]; w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać „Analityk prawny/Analityczka prawna”. Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się w ramach napływania zgłoszeń.

W razie pytań kontakt pod mailem [email protected].

Aby wziąć udział w kolejnych rekrutacjach organizowanych przez Forum Obywatelskiego Rozwoju, prosimy dodatkowo o dołączenie do CV i listu motywacyjnego poniższej zgody.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV/listu motywacyjnego w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR. Wycofanie zgody jest możliwe w dowolnym momencie. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody pozostaje zgodne z prawem.