Forum Obywatelskiego Rozwoju

2022-07-05

Korekta Polskiego Ładu nie zmniejsza chaosu i pogłębia brak zaufania do systemu podatkowego. To uderza w bezpieczeństwo ekonomiczne naszego państwa.

W listopadzie ubiegłego roku apelowaliśmy do Prezydenta RP o zawetowanie ustawy podatkowej Polskiego Ładu. Ostrzegaliśmy, że te rozwiązania, tryb ich stanowienia, a w szczególności tryb ich konsultacji jaskrawo naruszają wywodzone z Konstytucji zasady zaufania obywateli do państwa prawa. Ostrzegaliśmy przed negatywnymi konsekwencjami tych zmian dla podatników. Niestety, zgodnie z naszymi przewidywaniami eksperyment na żywym podatniku skończył się kompletną katastrofą i wywołał nieodwracalne szkody, w tym duże straty finansowe, jak i trwale podważył zaufanie obywateli do systemu podatkowego.

Upadek Polskiego Ładu i wchodzące w życie od 1 lipca bieżącego roku przepisy naprawcze nie zmniejszają jednak chaosu podatkowego. Obecna propozycja naprawia pewne mankamenty ale zmiany te są przede wszystkim reaktywne wobec wcześniej popełnionych błędów. Pozytywnie oceniamy wyeliminowanie bardzo skomplikowanej ulgi dla klasy średniej, obniżenie stawki podatku do 12 proc., jako krok w dobrym kierunku, to zmiana ta jest niezwykle kosztowna, a dodatkowo pozbawiona elementów dalszego uproszczenia systemu. Chaos wynikający z Polskiego Ładu nie zniknie całkowicie. W okresie przejściowym będziemy mieli w istocie równocześnie trzy systemy podatkowe. A w kolejnych latach na trwałe zostanie odwołanie do starego systemu podatkowego, sprzed 2022 r., przy wyliczaniu składki zdrowotnej. Dla podatników to dalej duże  komplikacje, choć mniejsze niż z Polskim Ładem. Ponadto nadal pozostają skomplikowane przepisy naliczania składek zdrowotnych dla przedsiębiorców. Mamy 4 sposoby naliczania podatków dla małych firm i trzy różne sposoby naliczania składek zdrowotnych. To ewenement nie spotykany nigdzie na świecie. Wątpliwości budzi też wprowadzanie zmian podatkowych w ciągu roku, w szczególności kiedy przy granicy mamy wojnę, a na rynkach finansowych niepewność i silne wahania.

Zmiany w podatkach, w pewnych elementach na pozór korzystne, ale wywołujące dalsze zawirowanie i ryzyko kilkunastoprocentowej inflacji i wzrost zadłużenia państwa uderzają w bezpieczeństwo ekonomiczne Polski. A bez tego nie da się zapewnić bezpieczeństwa militarnego.

Przypominamy, że zgodnie ze Strategią Bezpieczeństwa Narodowego, która jest aktualizowana przez kolejnych Prezydentów RP „Bezpieczeństwo państwa oraz jego stabilność muszą mieć trwałe podstawy gospodarcze. Silna i konkurencyjna gospodarka to jeden z podstawowych atutów w polityce wewnętrznej i zewnętrznej”. Niestabilny, nieprzewidywalny i skomplikowany system podatkowy hamuje rozwój gospodarczy i konkurencyjność naszej gospodarki. To widać ewidentnie w danych gospodarczych. Stopa inwestycji w Polsce jest na bardzo niskim poziomie, nieznacznie powyżej 16 proc., podczas gdy Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju zakładała osiągnięcie 25 proc., a w strefie euro wynosi ona ponad 20 proc. Prognozy rządowe wskazują, że stopa inwestycji w Polsce dalej będzie spadać w kolejnych latach. Bez inwestycji nie zbudujemy silnej gospodarki, nie zbudujemy bezpieczeństwa ekonomicznego i militarnego.

Przedsiębiorcy, podatnicy chcą uczciwie płacić podatki, jednak powinny one być możliwie proste,  przejrzyste, przewidywalne i stanowione tak aby nie podważać zaufania do państwa prawa. Jak budować silne państwo, wspólnotę, moralność podatkową i przekonanie wszystkich podatników, tak pracowników, jak i przedsiębiorców, że płacone przez nich podatki są efektywnie wykorzystane dla dobra wspólnego kiedy rząd wprowadza istotne zmiany podatkowe z pogwałceniem standardów legislacyjnych, standardów rzetelnej i uczciwej konsultacji. To zaufanie łatwo jest naruszyć, ale jego odbudowa będzie trwała latami.

Polski system podatkowy wymaga gruntownych reform, ale trzeba je robić w spokojnych i stabilnych czasach. To co jest konieczne to przede wszystkim uproszczenie podatków, aby zmniejszyć poziom ryzyka podatkowego, który ogranicza inwestycje. Wchodzące w życie 1 lipca 2022 r. korekty systemu podatkowego nie realizują tego celu, pogłębiają i utrwalają chaos. Nie odbudowują zaufania obywateli do państwa w sferze systemu podatkowego.

Dalsze „łatanie” Polskiego Ładu nie poprawi sytuacji.Uważamy, że konieczne jest przygotowanie profesjonalnej, kompleksowej, skonsultowanej i prozatrudnieniowej reformy systemu podatkowo-składkowego, w szczególności jego uproszczenie. Reforma musi być oparta na konsensusie, a nie konflikcie. I przygotowana bez niezrozumiałej presji czasowej. Jako przedstawiciele polskiego biznesu deklarujemy konstruktywne uczestnictwo w zreformowaniu polskiego systemu podatkowo-składkowego.

Proste, przewidywalne i przejrzyste podatki są gwarantem stabilności ekonomicznej i wzrostu zaufania społeczeństwa do państwa. Są też fundamentem bezpieczeństwa.


Rada Gospodarcza przy Marszałku Senatu RPHenryka Bochniarz, Sławomir Dudek, główny ekonomista FOR, Jerzy   Hausner, Zbigniew Jakubas (przewodniczący rady), Bogdan Kaczmarek, Adam Kiciński, Jerzy Krzanowski, Arkadiusz Muś, członek Rady FOR, Henryk Orfinger, Michał Świerczewski.