Forum Obywatelskiego Rozwoju

2022-04-21

Warszawa dnia 21 kwietnia 2022 r.

Szanowni Parlamentarzyści,

Wojna w Ukrainie doprowadziła do masowej emigracji obywateli Ukrainy do Polski. Skala imigracji już wcześniej znacząco wpływała na polski rynek pracy. Przepisy prawa niestety nie były i nadal nie są do tej sytuacji w pełni przystosowane; bywają  niejasne, niedostateczne i niejednolite.

Otwieranie kolejnych branż przed cudzoziemcami skutkuje wzrostem jakości świadczonych usług, sukcesami w ograniczaniu braków kadrowych oraz niższymi cenami na skutek konkurencji. Mamy w tym zakresie pozytywne doświadczenia – otwarcie części zawodów medycznych na cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej dało oddech systemowi ochrony zdrowia w trudnych chwilach pandemii.

Zgodnie z badaniami z ostatnich lat, ponad 75% cudzoziemców z Ukrainy pracuje w Polsce poniżej swoich kwalifikacji. Liczne zawody, w tym również zawody zaliczające się jako deficytowe są unormowane prawnie w sposób, który wyklucza wykonywanie ich przez cudzoziemców spoza UE. Nie możemy pozwolić sobie na marnotrawienie potencjału. Ignorowanie problemu doprowadzi do utraty rzesz wykwalifikowanych pracowników, którzy wybiorą kraje z bardziej przyjaznymi przepisami.

Jako Fundacja FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju) oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza apelujemy o podjęcie prac nad kompleksową reformą prawa, która nie tylko usunie bariery dostępu do większości zawodów i umożliwi obywatelom Ukrainy podejmowanie pracy na podobnych co Polacy zasadach, ale również stworzeniem prostych i jasnych procedur oraz ogólną deregulacją, która zniesie bariery również dla obywateli Polski. Ze swojej strony deklarujemy naszą gotowość do podjęcia współpracy w tym zakresie, służymy wiedzą i doświadczeniem.

Agata Stremecka, Prezes Zarządu Fundacji FOR

Jacek Piechota, Prezes Zarządu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej


Kontakt:

Klaudia Walas, kierownik biura prasowego FOR
klaudia.walas@for.org.pl

Andrzej Drozd, wiceprezes PUIG
[email protected]