Forum Obywatelskiego Rozwoju

2022-03-14

Summary:

  • W reakcji na inwazję Rosji na Ukrainę rząd Prawa i Sprawiedliwości zaczął prace nad stworzeniem dwóch nowych funduszy w państwowym Banku Gospodarstwa Krajowego, z których miałyby być finansowane „pomoc systemowa” oraz dodatkowe wydatki na armię.

  • Parlament, inaczej niż w przypadku budżetu państwa, nie ma nic do powiedzenia na temat sposobów wydatkowania pieniędzy z tych funduszy, mimo że jednym ze źródeł ich finansowania są obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa.

  • W tej chwili dług poza kontrolą parlamentu wynosi 260 mld zł. Do końca tego roku według planów rządu ma to być 350 mld zł, a do 2025 roku – ponad 400 mld zł, czyli około jednej czwartej długu publicznego liczonego zgodnie z metodologią unijną.

  • Poważne wątpliwości budzi konstytucyjność takich działań, gdyż wydatki służące wypełnianiu funkcji i zadań publicznych powinny być ujęte w budżecie, a nie wypychane do kolejnych funduszy, z których środki można wydatkować bez ustawy budżetowej i bez parlamentarnej kontroli.

  • Rynki finansowe coraz gorzej oceniają wiarygodność polskiego państwa. Polska będzie ponosić coraz większe koszty obsługi swojego zadłużenia. Pogarszająca się przejrzystość i stabilność systemu finansów publicznych zmniejsza bezpieczeństwo ekonomiczne kraju.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autorów:

dr Sławomir Dudek, główny ekonomista FOR
[email protected]

Marcin Zieliński, ekonomista FOR
[email protected]