Forum Obywatelskiego Rozwoju

OBOWIĄZKI:

 • współtworzenie strategii komunikacyjnej i zarządzanie kanałami FOR,
 • redakcja treści,
 • tworzenie treści i obsługa strony internetowej FOR,
 • współpraca z grafikiem,
 • współpraca przy promocji konferencji i publikacji FOR,
 • tworzenie raportów i statystyk dot. realizowanych działań.

OCZEKIWANIA WZGLĘDEM KANDYDATKI/KANDYDATA:

 • co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość i przekonanie do misji Forum Obywatelskiego Rozwoju (https://for.org.pl/pl/o-nas/misja-i-cele),
 • umiejętność kreatywnego pisania i redagowania treści,
 • bardzo dobra znajomość ortografii, form gramatycznych i stylistycznych języka polskiego,
 • znajomość mediów społecznościowych i umiejętność efektywnego wykorzystania ich w pracy,
 • znajomość j. angielskiego,
 • zaangażowanie, dobra organizacja pracy oraz dynamika w działaniu,
 • znajomość programów graficznych będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość blogosfery będzie dodatkowym atutem.

OFERUJEMY:

 • możliwość zdobycia nowych, wartościowych doświadczeń w dużej pro-wolnościowej organizacji pozarządowej,
 • możliwość współpracy z ekspertami FOR i prof. Leszkiem Balcerowiczem,
 • pracę przy ciekawych projektach na skalę krajową,
 • przyjazną atmosferę pracy w młodym zespole,
 • wynagrodzenie i formę zatrudnienia do ustalenia.

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny prosimy wysyłać na adres [email protected] z dopiskiem „Dział Komunikacji” do 30 listopada 2021 Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się w ramach napływania zgłoszeń.

W razie pytań kontakt pod mailem [email protected] lub nr telefonu: +48 22 628 85 11

Aby wziąć udział w kolejnych rekrutacjach organizowanych przez Forum Obywatelskiego Rozwoju, prosimy dodatkowo o dołączenie do CV i listu motywacyjnego poniższej zgody.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV/listu motywacyjnego w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR. Wycofanie zgody jest możliwe w dowolnym momencie. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody pozostaje zgodne z prawem.


Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w rekrutacji przez Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR

Informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR z siedzibą przy ul. I. Krasickiego 9a, w Warszawie, 02-628 Warszawa, tel.: +48 22 628 85 11, adres e-mail: [email protected]

2. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie rekrutacji kandydatów na stanowisko specjalista/specjalistka ds. komunikacji.

3. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. W celu cofnięcia zgody należy skontaktować się z Fundacją FOR pod adresem ul. I. Krasickiego 9a, w Warszawie, 02-628 Warszawa, pod adresem mailowym [email protected] lub telefonicznie pod numerem tel.: +48 22 628 85 11.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, wskazanego w pkt. 2.

6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane kandydatów przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte. W przypadku osób, które wyraziły chęć uczestnictwa w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 2 lat.