Forum Obywatelskiego Rozwoju

2021-11-24

WYMAGANIA:

 • Znajomość i przekonanie do misji Forum Obywatelskiego Rozwoju;
 • Wykształcenie wyższe prawnicze i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego związanego z prawem np. pracą w kancelarii prawnej lub pracą akademicką;
 • Umiejętność analitycznego myślenia, zarządzania projektami i pisania tekstów analitycznych i publicystycznych o tematyce prawnej;
 • Doświadczenie w koordynacji projektów i kierowaniu zespołem;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • Kierowanie pracami zespołu prawnego FOR i koordynacja działań tego zespołu przy współpracy z innymi zespołami w Fundacji, w tym Zarządem i Działem Komunikacji;
 • Pozyskiwanie do współpracy zewnętrznych ekspertów i autorów publikacji oraz nadzór i koordynacja pracy współpracowników FOR;
 • Samodzielne przygotowywanie publikacji i wystąpienia medialne w imieniu FOR;
 • Reprezentowanie FOR na zewnątrz m.in. w na spotkaniach, konferencjach, konsultacjach, komisjach parlamentarnych, wysłuchaniach publicznych itp.
 • Przygotowywanie planów i sprawozdań z prac zespołu prawnego na potrzeby Zarządu i Rady FOR;
 • Współpraca z Zarządem i Przewodniczącym Rady FOR prof. L. Balcerowiczem.

OFERUJEMY:

 • Pracę przy ciekawych i istotnych dla sytuacji prawnej i gospodarczej w Polsce projektach analitycznych;
 • Możliwość zdobycia wartościowych doświadczeń w dużej organizacji pozarządowej;
 • Współpracę z ekspertami FOR i Przewodniczącym Rady FOR prof. L Balcerowiczem;
 • Przestrzeń do promocji własnego wizerunku i wyników pracy w mediach tradycyjnych i społecznościowych;
 • Możliwość łączenia współpracy z FOR z pracą akademicką lub wykonywaniem zawodu adwokata bądź radcy prawnego;
 • Warunki współpracy i wynagrodzenie będą omawiane indywidualnie, w zależności od kompetencji, doświadczenia i dyspozycyjności kandydata.

CV i listy motywacyjne prosimy przesłać na adres [email protected] do 30.11.2021. Przewidywane rozpoczęcie współpracy to 2 połowa grudnia 2021 roku lub początek stycznia 2022 roku. Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się w ramach napływania zgłoszeń.

W razie pytań kontakt pod mailem [email protected] lub nr telefonu: +48 22 628 85 11

Aby wziąć udział w kolejnych rekrutacjach organizowanych przez Forum Obywatelskiego Rozwoju, prosimy dodatkowo o dołączenie do CV i listu motywacyjnego poniższej zgody.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV/listu motywacyjnego w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR. Wycofanie zgody jest możliwe w dowolnym momencie. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody pozostaje zgodne z prawem.


Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w rekrutacji przez Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR

Informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR z siedzibą przy ul. I. Krasickiego 9a, w Warszawie, 02-628 Warszawa, tel.: +48 22 628 85 11, adres e-mail: [email protected]

2. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie rekrutacji kandydatów na stanowisko Koordynator zespołu prawnego FOR.

3. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. W celu cofnięcia zgody należy skontaktować się z Fundacją FOR pod adresem ul. I. Krasickiego 9a, w Warszawie, 02-628 Warszawa, pod adresem mailowym [email protected] lub telefonicznie pod numerem tel.: +48 22 628 85 11.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, wskazanego w pkt. 2.

6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane kandydatów przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte. W przypadku osób, które wyraziły chęć uczestnictwa w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 2 lat.