Forum Obywatelskiego Rozwoju

2021-08-11

Synteza:

  • PiS w ramach „Polskiego Ładu” drastycznie i bez okresu przejściowego podnosi obciążenia podatkowe dochodów z najmu mieszkań. W ten sposób rząd chce hamować wzrost cen nieruchomości i jednocześnie zwiększać dochody budżetu. To zły kierunek. Zamieszkiwanie lokalu z najmu jest już dzisiaj droższe i mniej korzystne podatkowo niż posiadanie go na własność, a przyczyny wzrostu cen nieruchomości leżą w luźnej polityce pieniężnej NBP i barierach podażowych. Tymczasem rozwój rynku najmu, szczególnie najmu instytucjonalnego, to pozytywna zmiana strukturalna w polskiej gospodarce.
     
  • Model mieszkalnictwa w Polsce i innych krajach posocjalistycznych jest silnie skoncentrowany na własności, a nie na najmie jak w Europie Zachodniej. To ogranicza mobilność pracowników, ponieważ ludzie rzadziej poszukują lepszej pracy poza miejscem zamieszkania, kiedy posiadają już mieszkanie na własność, zwłaszcza wtedy, gdy kupili je na wieloletni kredyt. Brak rozwiniętego rynku najmu utrudnia też wyprowadzkę od rodziców i usamodzielnienie młodym oraz ogranicza dostęp osób mniej zarabiających do najbardziej atrakcyjnych miejsc pracy skoncentrowanych w centrach największych metropolii i tym samym ich awans społeczny. Mieszkanie na własność z dużym kredytem w wielu sytuacjach życiowych może być kulą u nogi, szczególnie w kontekście mobilności zawodowej.
     
  • Rozwijający się od niedawna w Polsce najem instytucjonalny prowadzony przez wyspecjalizowane korporacje może być odpowiedzią na wiele czynników, które dzisiaj czynią najem mieszkań mniej atrakcyjnym od własności. Umowy najmu instytucjonalnego lepiej chroniące interesy właścicieli i lokatorów, dywersyfikacja ryzyka na setki mieszkań i długookresowy horyzont działalności mogą znacznie zmniejszyć zgłaszane przez Polaków niedogodności związane z ceną, nieprzewidywalnością zmian wysokości czynszu, ograniczeniami zmian aranżacji mieszkania, częstymi inspekcjami właścicieli, czy niepewnością co do wypowiedzenia umowy i możliwości jej kontynuacji w perspektywie wielu lat.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Rafał Trzeciakowski, ekonomista FOR
[email protected]