Forum Obywatelskiego Rozwoju

2021-05-27

Synteza:

  • Prokuratura Europejska, pierwsza w historii prokuratura ponadnarodowa, stanowi dopełnienie mechanizmu zwalczania przestępstw popełnianych na szkodę finansów UE, współtworzą ją obecnie 22 państwa członkowskie.

  • 1 czerwca 2021 r. Prokuratura Europejska oficjalnie rozpocznie swoje działanie jako niezależny od Komisji Europejskiej i innych instytucji podmiot powołany do zwalczania przestępczości wobec finansów unijnych.

  • Rząd PiS konsekwentnie odmawia wstąpienia w jej szeregi pomimo możliwości przystąpienia Polski jako państwa członkowskiego w każdym momencie.

  • Prokuratura Europejska posiada szersze kompetencje niż dotychczasowe organy działające w zakresie zwalczania nadużyć finansowych w odniesieniu do finansów unijnych – może m.in. przejmować i prowadzić postępowania przygotowawcze.

  • Zasada lojalnej współpracy zakłada wzajemne wspieranie się Prokuratury Europejskiej i właściwych organów krajowych, a także wymianę informacji służących skutecznej walce z przestępstwami objętymi jej właściwością.

  • Prokuratura Europejska działa w interesie Unii Europejskiej jako wspólnoty i nie jest związana poleceniami od żadnego podmiotu spoza swojej struktury ani nie powinna takich poleceń przyjmować.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Eliza Rutynowska, prawniczka FOR
[email protected]