Forum Obywatelskiego Rozwoju

2021-05-19

Synteza:

  • „Polski Ład” jest dokumentem propagandowo-politycznym. To nie jest plan gospodarczy ani tym bardziej dokument strategiczny, który pokazywałby jak sobie poradzić z największymi wyzwaniami stojącymi przed polską gospodarką w kolejnych dekadach.

  • Do zwiększenia dobrobytu, czyli też lepszych i profesjonalnych usług publicznych, w tym opieki zdrowotnej, konieczny jest wzrost gospodarczy. Dobrobytu nie tworzą podatki, transfery czy wydatki usztywnione w stosunku do PKB. Są one rezultatem wzrostu gospodarczego, a nie jego przyczyną. Aby podtrzymać szybki wzrost gospodarczy, szczególnie w obliczu kryzysu demograficznego, niezbędne są odpowiednie, dobrze przygotowane i zaplanowane reformy. Niestety w „Polskim Ładzie” rząd PIS takich reform nie pokazał.

  • Ten dokument to lista ogólników, haseł i życzeń, często bardzo lakonicznie opisanych. To marketingowa wydmuszka. Filary tego dokumentu nie składają się w spójną całość. Nie pozwalają też na osiągnięcie stawianych w dokumencie ambitnych (a przy tym – zwłaszcza bez koniecznych reform – nierealnych) celów rozwojowych. W większości są to obietnice kolejnych transferów, dotacji, instrumentów wsparcia i większych wydatków. Biorąc pod uwagę budowane napięcie, strategię przecieków, przesuwanie daty premiery, finalny dokument mocno rozczarował. Dominują w nim propagandowe grafiki i wykresy, brakuje reform, treści i konkretów.

  • Jedynym elementem, za którym kryją się jakieś analizy i bardziej skonkretyzowane rozwiązania, jest propozycja zmian w podatkach, choć i w tym obszarze mamy wiele istotnych przemilczeń i niedomówień.

  • Koncepcja „Polskiego Ładu” to zapowiedź redystrybucji dochodów na dużą skalę o wątpliwej skuteczności – w dużej części od klasy średniej, bogatszych i przedsiębiorców do emerytów i osób nieaktywnych zawodowo. Dokument zakłada też obniżenie opodatkowania dla mniej zarabiających pracowników, co zasadniczo jest dobrym rozwiązaniem, choć w połączeniu ze wzrostem podatków w innych obszarach i kolejnymi szkodliwymi transferami może dawać niewielki impuls do rozwoju.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autorów:

dr Sławomir Dudek, główny ekonomista FOR
[email protected]

Rafał Trzeciakowski, ekonomista FOR
[email protected]

Marcin Zieliński, ekonomista FOR
[email protected]