Forum Obywatelskiego Rozwoju

2021-05-14

Synteza:

  • Dyskusja nad „Krajowym Planem Odbudowy” skupia się przede wszystkim na wydatkach: na tym, w jakich obszarach wydatki należałoby zwiększyć, a w jakich obciąć. Jednak równie ważnym elementem są reformy rozumiane jako zmiany o znaczącym i długotrwałym wpływie na funkcjonowanie rynku lub politykę w jakimś obszarze.

  • KPO zawiera krytyczną diagnozę problemów strukturalnych, przed jakimi stoi nasz kraj. Jednak proponowane przez rząd rozwiązania są niewystarczające. W wielu przypadkach zaplanowane „reformy” to raczej drobne działania, a nie kompleksowe zmiany.

  • Ważne jest, by Polska właściwie wykorzystała środki z Funduszu Odbudowy, jednak nie zapobiegnie to spowolnieniu wzrostu gospodarczego, jakie grozi Polsce, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie reformy, o których pisaliśmy w raporcie FOR Polska: zastój czy rozwój? Praca, praworządność, inwestycje, innowacje.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autorów:

dr Sławomir Dudek, główny ekonomista FOR
[email protected]

Rafał Trzeciakowski, ekonomista FOR
[email protected]

Marcin Zieliński, ekonomista FOR
[email protected]