Forum Obywatelskiego Rozwoju

2021-05-12

Synteza:

  • Postanowieniem z 8 kwietnia 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zadecydował o zawieszeniu funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej utworzonej przy Sądzie Najwyższym. Pomimo tego Izba działa nadal.

  • Pytanie prawne skierowane przez Małgorzatę Bednarek w dniu 9 kwietnia 2021 r. dotyczy tego, czy państwo członkowskie Unii Europejskiej musi stosować się do środków tymczasowych nałożonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w razie, gdy te dotyczą ustroju lub funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w państwie członkowskim.

  • Pytanie prawne zostało zadane przez podmiot do tego nieuprawniony.

  • W razie uznania przez TK jego zasadności i stwierdzenia, że środki tymczasowe nałożone na Izbę Dyscyplinarną nie muszą być wykonywane – zostanie otwarta droga do pełnego, prawnego POLexitu. 

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Eliza Rutynowska, prawniczka FOR
[email protected]