Forum Obywatelskiego Rozwoju

2021-02-17

Synteza:

 • Forum Obywatelskiego Rozwoju wzięło udział w „pre-konsultacjach” projektu ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów.
 • W ocenie FOR prace nad tym projektem powinny zakończyć się na etapie „pre-konsultacji”, a obciążający media podatek sektorowy od reklam nie powinien być przedmiotem dalszych prac legislacyjnych.
   
 • Proponowana „składka” to kolejny już podatek sektorowy, który będzie komplikować i tak już skomplikowany system podatkowy. Zamiast wprowadzania kolejnych podatków sektorowych należy uprościć i zreformować system podatków powszechnych i to, a nie tworzenie nowych „składek” na NFZ, kulturę i renowację zabytków, powinno być priorytetowym zadaniem Ministerstwa Finansów.
   
 • Choć uważamy, że projekt nie powinien być dalej procedowany, to gdyby do tego doszło należy zmienić jego nazwę np. na „ustawa o podatku od reklam”, ponieważ obecny tytuł jest mylący.
   
 • Wiele problemów w obszarze kultury w czasach pandemii, które chcą ustawą rozwiązywać jej autorzy, już teraz jest rozwiązywanych przez podmioty z sektora prywatnego, w tym prywatne media. Nie potrzeba do tego dodatkowego funduszu.
   
 • Różnicowanie stawek podatkowych w zależności od typu reklamowanego produktu to przejaw nadmiernego paternalizmu państwa. Autorzy nie przestawiają żadnych dowodów, dlaczego akurat wyroby medyczne (np. prezerwatywy czy termometry) albo słodkie napoje (ale już nie słodkie przekąski) miałyby być obciążane podwyższoną stawką.
   
 • Wprowadzane przepisy mogą naruszać unijne reguły dotyczące pomocy publicznej i zaburzać konkurencję na rynku podmiotów medialnych, faworyzując podmioty sprzyjające jednej opcji politycznej.
   
 • Nie ma uzasadnienia dla „wrzutki” do ustawy, która podwyższa limity czasu antenowego przeznaczanego na audycje i utwory wytworzone w języku polskim z 33% do 49%. Już istniejące limity w ustawie o KRRiT powinny zostać zniesione. To właściciele i konsumenci treści medialnych, a nie politycy, powinni decydować o tym, co pojawia się w mediach.
   
 • Politycy nie powinni  tworzyć kolejnego funduszu zajmującego się „wsparciem kultury i dziedzictwa narodowego w obszarze mediów”, a dodatkowych środków na ochronę zdrowia czy renowację zabytków można poszukiwać redukując inne, mało efektywne wydatki państwa.

 

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autorów:

Marek Tatała, wiceprezes zarządu FOR
[email protected]

Patryk Wachowiec, analityk prawny FOR
[email protected]