Forum Obywatelskiego Rozwoju

2020-12-30

Synteza:

  • Wybuch pandemii COVID-19 i jej pierwsza fala na początku roku zaskoczyły niemal wszystkich, jednak spadek zachorowań i częściowy powrót do normalności w lecie dał czas na przygotowanie się do ewentualnej drugiej fali. Już po jej wybuchu, na początku grudnia pracownia Kantar na zlecenie FOR przeprowadziła ankietę dotyczącą oceny stopnia przygotowania wybranych instytucji na drugą falę pandemii.

  • Ankietowani najgorzej ocenili stopień przygotowania instytucji państwowych, a w szczególności państwowej służby zdrowia (57% negatywnych ocen). Tylko nieznacznie lepiej wypadła edukacja (45% negatywnych ocen) i sama administracja (43% negatywnych ocen).

  • Lepiej zostały ocenione instytucje przede wszystkim prywatne – sklepy (56% pozytywnych ocen) oraz ogółem pracodawcy, z których większość jest firmami prywatnymi ( 38% pozytywnych ocen). Przygotowanie prywatnej służby zdrowia zostało ocenione lepiej niż publicznej, choć też zostawiało sporo do życzenia (33% negatywnych ocen wobec 57% w publicznej służbie zdrowia).

  • Niestety złe oceny przygotowania służby zdrowia znajdują potwierdzenie w danych o ponad 60 tys. nadliczbowych zgonów w 2020 roku, co jest jednym z gorszych wyników w UE. Natomiast na pełną ocenę skutków w edukacji trzeba jeszcze poczekać, choć badania z innych krajów wskazujące, że najbardziej dotknięte zostały dzieci z biedniejszych rodzin, są poważnym ostrzeżeniem.

 

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

dr Aleksander Łaszek, główny ekonomista FOR
[email protected]