Forum Obywatelskiego Rozwoju

2020-11-19

Synteza:

 • Członkostwo Polski w Unii Europejskiej to nie tylko środki z funduszy unijnych, ale przede wszystkim dostęp do wspólnego rynku, którego czterech swobód (przepływu towarów, usług, kapitału i osób), prawa konkurencji i zakazu państwowych dotacji, wspólnych standardów produktowych, a w razie ich braku wzajemnego uznawania strzeże Trybunał Sprawiedliwości UE. Prymat prawa unijnego nad krajowym zapewnia jednolite stosowanie reguł na terenie całego wspólnego rynku.
   
 • Korzyści Polski z dostępu do wspólnego rynku są pięciokrotnie wyższe niż z dotacji z unijnego budżetu. W 2019 roku otrzymaliśmy z budżetu UE transfery netto w wysokości 11 mld euro.Z kolei dzięki dostępowi do europejskiego wspólnego rynku nasz PKB był wyższy o 56 mld euro. Większy rynek umożliwia szerszy zakres specjalizacji, a co za tym idzie większą produktywność, co przekłada się na wyższy poziom płac i standard życia obywateli.
   
 • Dla firm zagranicznych działających w Polsce naszym największym atutem jest członkostwo w UE, poddające nas wspólnym i przewidywalnym europejskim regułom, do których należą również zasady praworządności. Po pandemii COVID-19 można spodziewaćsię przenoszenia przez międzynarodowe korporacje produkcji bliżej rynków docelowych (ang. nearshoring). Skorzystanie przez Polskę na tych zmianach wymaga jednak stworzenia przejrzystych warunków dla biznesu, aby inwestorzy wybierali właśnie nasz kraj.
   
 • Przede wszystkim jednak obrona praworządności leży w interesie polskich przedsiębiorców. O ile bowiem w przypadku szkodliwych działań polskich władz zagraniczni inwestorzy mogą liczyć na wsparcie swoich rządów, co dobrze było widoczne na przykładzie firm amerykańskich, o tyle dla polskich firm jedyną ochroną przed samowolą rządu pozostaje niezależność sądów. W efekcie między 2015 a 2018 rokiem wraz z atakiem na praworządność i uszczelnianiem podatków metodą wysokich kar inwestycje polskich przedsiębiorstw spadły o 4%, a inwestycje firm zagranicznych wzrosły o 22%.
   
 • W dalszej perspektywie ważne dla rozwoju Polski będzie dokończenie budowy wspólnego rynku usług, w tym cyfrowych i transportowych.Najniższy w UE zasób prywatnego kapitału utrudnia polskim firmom konkurencję w przemyśle, ale średnie wyniki pod względem kapitału ludzkiego, czyli wykształcenia i zdrowia pracowników, wskazują na duży potencjał w usługach. Również Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje, że mamy przewagę w eksporcie usług profesjonalnych i technicznych, który wymaga dalszej liberalizacji w Europie.W ich przypadku przestrzeganie przejrzystych reguł może być – ze względu na większą złożoność sporów dotyczących dóbr niematerialnych i prawnych– nawet ważniejsze niż w przypadku towarów.

Publikacja jest wspierana przez Fundację im. Friedricha Naumanna na Rzecz Wolności. Fundacja im. Friedricha Naumanna na Rzecz Wolności nie ponosi odpowiedzialności za treść tej publikacji lub sposoby jej wykorzystania. Poglądy wyrażone w niniejszym dokumencie są poglądami samego autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Fundacji im. Friedricha Naumanna na Rzecz Wolności.

The publication is supported by the Friedrich Naumann Foundation for Freedom. The Friedrich Naumann Foundation for Freedom is not responsible
for the content of this publication, or for any use that may be made of it. The views expressed herein are those of the author(s) alone. These views do not necessarily reflect those of the Friedrich Naumann Foundation for Freedom.
 

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Rafał Trzeciakowski, ekonomista FOR
[email protected]