Forum Obywatelskiego Rozwoju

2020-10-19

Synteza:

 • W Trybunale Konstytucyjnym pojawiły się dwa wnioski dotyczące zbadania zgodności art. 417(1) Kodeksu cywilnego z Konstytucją RP. 
   
 • Pierwszy wniosek, którego wnioskodawcą był premier, wpłynął 28 sierpnia 2020 r., drugi wniosek złożyła marszałek Sejmu z datą 16 września 2020 r., a sprawy – ze względu na tożsamy przedmiot – połączono.
   
 • W założeniu wnioski mają na celu uniemożliwić przedsiębiorcom dochodzenie odszkodowań za okres tzw. gospodarczego zamknięcia (lockdownu) poprzez uzależnienie ewentualnego stwierdzenia bezprawności działań podejmowanych przez państwo od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, choć zgodne z prawem mogą to również oceniać sądy powszechne w drodze tzw. rozproszonej kontroli konstytucyjności. 
   
 • Rozporządzenia, na mocy których dochodziło do zawieszania wolności działalności gospodarczej, mogą być niezgodne z art. 22, 31 ust. 3 i 92 ust. 1 Konstytucji RP.  
   
 • Wniosek skierowany do Trybunału Konstytucyjnego to próba uniknięcia odpowiedzialności za popełniony przez rząd błąd polegający na niewprowadzeniu stanu klęski żywiołowej  

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autorki:

Eliza Rutynowska, prawniczkaFOR
[email protected]