Forum Obywatelskiego Rozwoju

2020-09-15

Synteza:

  • Na 16 września 2020 r. zaplanowano sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, czyli tzw. ustawie o bezkarności.
     
  • Zgodnie z dostępnym na stronie Sejmu sprawozdaniem Komisja Finansów Publicznych wnosi o uchwalenie przez Sejm projektu ustawy.
     
  • Przepisy projektu stanowią niebezpieczną furtkę dla zupełnej bezkarności nie tylko urzędników, ale również innych osób, jeżeli czyn zabroniony zostanie popełniony w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, a sprawca będzie działał w interesie społecznym.
     
  • Nie jest to pierwsza próba zapewnienia bezkarności czynów popełnionych w trakcie pandemii. Przepisy tzw. tarcz antykryzysowych wyłączały odpowiedzialność m.in. za niegospodarność, przekroczenie uprawnień urzędniczych, a także delikty dyscyplinarne czy też czyny określone ustawą o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Eliza Rutynowska, prawniczka FOR
[email protected]