Forum Obywatelskiego Rozwoju

2020-09-08

Od początku kadencji Adama Glapińskiego jako prezesa NBP przeciętny Polak, który ulokował w banku 10000 zł oszczędności, po uwzględnieniu inflacji i podatku od zysków kapitałowych stracił 402,56 zł – czyli 100,12 zł w skali roku.

Synteza:

 • W kwietniu br. Adam Glapiński i Mateusz Morawiecki ostrzegali, że polskiej gospodarce grozi deflacja, czyli spadek ogólnego poziomu cen.
   
 • Tymczasem roczna inflacja w pierwszej połowie 2020 roku jest najwyższa od 8 lat, a przez siedem pierwszych miesięcy br. ceny wzrosły w Polsce przeciętnie o 1,9%.
   
 • Za prowadzącą do inflacji politykę odpowiada Rada Polityki Pieniężnej, w całości wybrana przez polityków związanych z PiS.
   
 • Inflacja zaczęła rosnąć już w 2017 roku, a w pierwszym kwartale br., przekraczając 4% r/r, była wyższa nie tylko od celu inflacyjnego NBP, lecz także od górnej granicy dopuszczalnych odchyleń (2,5% ± 1 pkt proc.).
   
 • Od początku roku Polska plasuje się wśród trzech krajów o najwyższej inflacji w Unii Europejskiej. Według prognoz Komisji Europejskiej sytuacja nie zmieni się ani w tym, ani w przyszłym roku.
   
 • Mimo to podczas trzech posiedzeń RPP w marcu, kwietniu i maju br. zdecydowano o drastycznej obniżce stóp procentowych. Stopa referencyjna NBP spadła z poziomu 1,5% do 0,1%.
   
 • Skutkiem tego był spadek oprocentowania lokat i kont oszczędnościowych w bankach komercyjnych. Ponieważ już od stycznia 2017 roku realne oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych oscyluje wokół zera, a nawet przyjmuje wartości ujemne, obniżenie stóp procentowych sprawiło, że zaoszczędzone w bankach kwoty w ujęciu realnym topnieją. Od stycznia br. przeciętna lokata po uwzględnieniu inflacji i podatku od zysków kapitałowych przyniosła stratę na poziomie 1,3%, a od początku kadencji Adama Glapińskiego – stratę równą 4%.

Dane dostępne od stycznia 1997 roku; od stycznia 2004 roku dane publikowane według nowej metodyki
Źródło: Opracowanie własne FOR na podstawie danych NBP i GUS

 

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Marcin Zieliński, ekonomista FOR
[email protected]