Forum Obywatelskiego Rozwoju

2020-06-01

Synteza:

 • Przedsiębiorcy mogą składać pozwy o odszkodowania za ograniczenia wolności działalności gospodarczej na zasadach ogólnych Kodeku Cywilnego.
   
 • Niewprowadzenie stanu klęski żywiołowej wyklucza stosowanie Ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela.
   
 • Ograniczenia działalności gospodarczej wprowadzane na podstawie rozporządzeń pozostają wątpliwe pod kątem ich zgodności z art. 31 ust 3 i 92 ust. 1 Konstytucji RP.
   
 • Upolityczniony Trybunał Konstytucyjny uniemożliwia przeprowadzenie właściwego postępowania w sprawie stwierdzenia niezgodności aktu prawa z Konstytucją celem ustalenia tzw. prejudykatu.
   
 • Przedsiębiorcy dochodzący swoich roszczeń na zasadach ogólnych Kodeku Cywilnego będą związani decyzjami sądów powszechnych w zakresie stosowania tzw. rozproszonej kontroli konstytucyjności.
   
 • Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej w odpowiednim momencie umożliwiłoby szybszą i sprawniejszą wypłatę odszkodowań, ograniczonych do poniesionych szkód, a jednocześnie ograniczyłoby ich skalę.
   
 • Rezygnacja z wprowadzenia stanu klęski żywiołowej oznacza możliwość uzyskania wyższych odszkodowań, jednak w wyniku dłuższych i droższych dla przedsiębiorców postępowań

 

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autorki:

Eliza Rutynowska, prawniczka FOR
[email protected]