Forum Obywatelskiego Rozwoju

2020-05-27

Poniższa prezentacja została przedstawiona 9 marca 2020 r. podczas konferencji “Pieniądze dla samorządu” w Lublinie.

Ekonomiści od dawna zwracają uwagę na korzyści z decentralizacji, jako sposobu na poprawę wydajności usług publicznych. Te korzyści są jednak ograniczane, kiedy władze lokalne pozostają finansowo uzależnione od transferów z rządu centralnego. To sytuacja Polski. Wydatki publiczne w Polsce są relatywnie zdecentralizowane i przynoszą wymierne korzyści w efektywności wydatkowania środków unijnych czy jakości szkół, ale finansowanie w dalszym ciągu pozostaje rozdzielane przez rząd centralny. Finansowanie władz lokalnych w większym stopniu lokalnymi podatkami i innymi dochodami własnymi, a w mniejszym transferami od rządu centralnego (w tym udziałami w podatkach PIT i CIT, na których kształt władze lokalne nie mają wpływu), poprawiłoby dyscyplinę fiskalną i produktywność sektora publicznego.

Prezentacja jest dostępna do pobrania w pliku poniżej.


Kontakt do autora:

Rafał Trzeciakowski, ekonomista FOR
[email protected]