Forum Obywatelskiego Rozwoju

2020-03-19

Trwająca właśnie epidemia koronawirusa wywiera znaczny wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia. Zwiększenie obciążeń służby zdrowia, ograniczenie prac niektórych urzędów i przedsiębiorstw czy zamknięcie szkół, wynikające z konieczności przeciwdziałania epidemii, dotyczą w równym stopniu nas wszystkich – rodziców, pracowników i przedsiębiorców. Znajdujemy się obecnie w wyjątkowym okresie, w którym nasze codzienne funkcjonowanie uzależnione jest od napływających informacji o liczbie nowych zachorowań i tempa rozprzestrzeniania się wirusa.

Wobec tego zwracamy się do Państwa Marszałków, a także posłów i senatorów z apelem o niewprowadzanie w najbliższym czasie zmian w prawie, które nie są niezbędne w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków koronawirusa oraz absolutnie pilne z punktu widzenia działania państwa.

W naszym przekonaniu, nie to jest właściwy moment na wprowadzanie nowych przepisów ingerujących m.in. w takie obszary, jak system podatkowy i emerytalny czy wymiar sprawiedliwości – o ile nie są one związane z reakcjami na zagrożenie epidemiologiczne. Tworzenie dobrego prawa wymaga bowiem odpowiednio długiego namysłu i analiz, a okres epidemii z pewnością nie sprzyja uchwalaniu zmian, które nie mają pilnego statusu.

Co więcej, sytuacja, w której się znajdujemy, utrudnia udział w procesie legislacyjnym i w konsultacjach społecznych. Także media i opinia publiczna nie kierują obecnie swo jej uwagi na kwestie niezwiązane z zagrożeniem epidemiologicznym. Prawa nie należy tworzyć bez właściwego monitoringu społecznego.

Odpowiednio długa „cisza legislacyjna” ułatwi bieżące funkcjonowanie wszystkich obywateli naszego kraju. Okres ten umożliwi przedsiębiorcom, konsumentom, pracodawcom i pracownikom skoncentrowanie wysiłków na przeciwdziałaniu niekorzystnym skutkom epidemii – nie tylko tym zdrowotnym, ale także społecznym i gospodarczym.

Jesteśmy jednocześnie gotowi do współpracy przy tworzeniu rozwiązań koniecznych do ograniczenia efektów koronawirusa we wszystkich kluczowych dziedzinach naszego życia.

Wierzymy, że przyjmą Państwo nasz apel ze zrozumieniem.

Podpisali:

Agata Stremecka
Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR
Inicjator apelu

Mikołaj Pisarski
Fundacja Instytut Edukacji Ekonomicznej
im. Ludwiga von Misesa

Jacek Spendel
Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości

Dariusz Szczotkowski
Stowarzyszenie Niskie Składki

Ziemowit Gowin
Centrum Kapitalizmu

Przemysław Hankus
Stowarzyszenie Libertariańskie

Jan Jankowiak
Stowarzyszenie Liberty Forum Poland

Pełna treść apelu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.