Forum Obywatelskiego Rozwoju

2020-02-11

 Synteza:

  • Na początku roku Polska dwukrotnie wyemitowała denominowane w euro obligacje o ujemnej rentowności. Dla kręgów rządowych emisje te stały się dowodem jakości znakomitej polityki gospodarczej PiS.
     
  • W rzeczywistości nie były to pierwsze emisje polskich obligacji o ujemnej rentowności. Po raz pierwszy Polska wyemitowała takie obligacje jeszcze w kwietniu 2015 roku (czyli za rządu PO-PSL). Uplasowała wówczas trzyletnie obligacje o nominalnej wartości 580 mln franków szwajcarskich i rentowności równej -0,2%.
     
  • Środowisko ujemnych stóp procentowych pozwala na zaciąganie ujemnie oprocentowanych zobowiązań również dłużnikom o niższej wiarygodności (takim jak Polska). Ujemnie oprocentowane zobowiązania w euro zaciągają nie tylko najbardziej wiarygodne państwa jak Niemcy, lecz także największe korporacje, a nawet rządy takich krajów jak m.in. Grecja i Bułgaria. W sierpniu 2019 roku wartość obligacji inwestycyjnych o ujemnej rentowności wyniosła 16 bln dolarów – stanowiły one wówczas ponad 30% wartości notowanych obligacji inwestycyjnych.

 

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Marcin Zieliński, ekonomista FOR
​marcin.zieliń[email protected]