Forum Obywatelskiego Rozwoju

2020-01-15

Rekrutacja trwa do 31 stycznia 2020 r. Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres [email protected]. Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się w miarę napływania zgłoszeń.

Oczekiwania względem kandydatki/kandydata:

 • Ukończone studia magisterskie lub student/ka ostatnich lat studiów II stopnia (preferowane kierunki: prawo, ekonomiczna analiza prawa).
 • Wiedza w zakresie obszarów prawa, którymi zajmuje się FOR (przede wszystkim prawo konstytucyjne, prawo gospodarcze, tematyka praworządności i działania systemu wymiaru sprawiedliwości).
 • Umiejętność pisania poprawnych stylistycznie tekstów analitycznych w języku polskim.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i umiejętność pisania poprawnych stylistycznie tekstów w języku angielskim.
 • Zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami prawnymi, gospodarczymi i politycznymi w Polsce i na świecie.
 • Podzielanie misji Forum Obywatelskiego Rozwoju (zob. https://for.org.pl/pl/o-nas/misja-i-cele).

Dodatkowe atuty:

 • Doświadczenie zawodowe związane z pracą analityczną.
 • Doświadczenie związane z występami publicznymi (media, konferencje itp.).
 • Wiedza na temat rozwiązań prawnych w innych krajach lub umiejętność poszukiwania informacji na temat rozwiązań prawnych w innych krajach i dokonywania analizy porównawczej.
 • Umiejętność obsługi Excela na poziomie co najmniej dobrym (m.in. wykresy, podstawowa analiza danych).

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie komunikatów, analiz, raportów i innych publikacji FOR dotyczących tematyki prawniczej.
 • Monitorowanie zmian w prawie, szczególnie w zakresie praworządności, działania sądownictwa i prokuratury, jak i prawa gospodarczego.
 • Udział w krajowych i międzynarodowych projektach FOR dotyczących prawa i praworządności.
 • Reprezentowanie FOR w mediach, na konferencjach, spotkaniach, przy konsultacjach projektów ustaw.
 • Pomoc prawna Zarządowi FOR m.in. przygotowanie i sprawdzanie umów.

Oferujemy:

 • Pracę w młodym i dynamicznym zespole, w dużej i wciąż rosnącej organizacji pozarządowej.
 • Współpracę z ekspertami, zarządem i przewodniczącym Rady FOR, prof. Leszkiem Balcerowiczem.
 • Elastyczny czas pracy.
 • Możliwość współtworzenia publikacji, projektów i wydarzeń FOR.
 • Opiekę merytoryczną oraz szkolenia np. w zakresie występów w mediach.
 • Wynagrodzenie i formę współpracy uzależnione od doświadczenia i poziomu zaangażowania w działania fundacji (szukamy osoby dostępnej od 25 do 40 godz. tygodniowo, czyli możliwa jest współpraca zarówno w pełnym wymiarze godzin, jak i łączenie współpracy z FOR z innymi zajęciami).

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny prosimy wysyłać na adres [email protected] z dopiskiem „Zespół prawny”

W razie pytań kontakt pod mailem [email protected] lub nr telefonu: +48 22 628 85 11

Aby wziąć udział w kolejnych rekrutacjach organizowanych przez Forum Obywatelskiego Rozwoju, prosimy dodatkowo o dołączenie do CV i listu motywacyjnego poniższej zgody.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV/listu motywacyjnego w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR. Wycofanie zgody jest możliwe w dowolnym momencie. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody pozostaje zgodne z prawem. 


Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w rekrutacji
przez Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR

Informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR z siedzibą przy ul. I. Krasickiego 9a, w Warszawie, 02-628 Warszawa, tel.: +48 22 628 85 11, adres e-mail: [email protected]

2. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie rekrutacji kandydatów na stanowisko prawnik / prawniczka / analityk w zespole prawnym.

3. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. W celu cofnięcia zgody należy skontaktować się z Fundacją FOR pod adresem ul. I. Krasickiego 9a, w Warszawie, 02-628 Warszawa, pod adresem mailowym [email protected] lub telefonicznie pod numerem tel.: +48 22 628 85 11.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, wskazanego w pkt. 2.

6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane kandydatów przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte. W przypadku osób, które wyraziły chęć uczestnictwa w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 2 lat.