Forum Obywatelskiego Rozwoju

2019-10-31

Synteza:

Międzynarodowy Fundusz Walutowy publikuje projekcję World Economic Outlook dwa razy do roku. Najnowsza  – z października 2019 zawiera cztery ważne prognozy dla Polski:

  1. Wzrost gospodarczy spowolni do 3,1% w 2020 r. z 4,0% w 2019 r. To wprawdzie ciągle 6. najszybszy wzrost wśród 28 krajów Unii Europejskiej, ale wyraźnie wolniejszy niż obecnie – spowolnienie gospodarcze staje się faktem i będzie utrudniało utrzymywanie wysokich wydatków, a tym bardziej ich wzrost.
     
  2. Deficyt sektora finansów publicznych w 2020 roku według MFW będzie 3. najwyższy w UE, szacowany na 2,5% PKB. To dużo, biorąc pod uwagę ciągle jeszcze relatywnie szybki wzrost PKB. To też znacznie więcej od 0,3% PKB zapisanego w projekcie ustawy budżetowej i więcej niż 1,4% PKB z wiosennej prognozy Komisji Europejskiej. Niewykluczone, że prognoza poziomu deficytu MFW jest nadmiernie pesymistyczna. Stanowi jednak porównanie wszystkich krajów UE według jednolitej metodologii i, podobnie jak KE w prognozie wiosennej (ciągle brak jesiennej prognozy KE), plasuje Polskę wśród najwyższych deficytów w UE. 
     
  3. Inflacja w 2020 roku wyniesie 3,5% i będzie najwyższa w Unii Europejskiej. Cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego to 2,5% przy możliwych odchyleniach +/- 1 pkt. proc. Według prognozy będziemy zatem na granicy poziomu dopuszczalnego przez NBP, wyraźnie powyżej celu. 
     
  4. W horyzoncie prognozy (2024 rok) wciąż nie zbliżymy się do celu inwestycji 25% PKB z tzw. planu Morawieckiego, pozostając na 21% PKB, kiedy inne kraje naszego regionu osiągną 25% w 2024 roku.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Rafał Trzeciakowski, ekonomista FOR
[email protected]