Forum Obywatelskiego Rozwoju

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, założona przez prof. Leszka Balcerowicza, poszukuje stażystki lub stażysty, która/y wesprze pracę analityków, koordynatorów projektu i zarządu Fundacji w obszarach związanych z praworządnością, działaniami wymiaru sprawiedliwości i powstawaniem prawa w Polsce.

Zakres obowiązków:

 • przegotowywanie notatek i opinii związanych z działalnością Fundacji w obszarach związanych z prawem, praworządnością, działaniem wymiaru sprawiedliwości i tworzeniem prawa w Polsce
 •  wsparcie analityczne w przygotowaniu analiz, raportów i komunikatów FOR
 • tworzenia i redakcja oficjalnych dokumentów (np. wnioski, pisma)  
 • pomoc w przygotowywaniu materiałów na strony internetowe FOR i do mediów społecznościowych, w tym komunikacji anglojęzycznej
 • wsparcie przy organizacji wydarzeń FOR np. konferencji, kampanii czy spotkań z mediami

Oczekiwania:

 • podzielanie misji i celów Fundacji FOR
 • posiadania statusu studenta studiów prawniczych (co najmniej 2 rok studiów)
 • umiejętność sprawnego wyszukiwania informacji i danych, pisania i redagowania tekstów oraz umiejętności analityczne
 • dobra znajomość języka angielskiego, umiejętność wyszukiwania informacji i opracowywania krótki tekstów w języku angielskim
 • pracowitość, systematyczność, otwartość na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności, samodzielności przy realizacji powierzonych zadań
 • zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami w Polsce w obszarze prawa, gospodarki i polityki
 • mile widziana znajomość programu Excel (zbieranie danych, tworzenie wykresów)
 • praca w biurze Fundacji FOR w Warszawie w wymiarze 20-35 godz. z możliwością elastycznego dostosowania godzin

Oferujemy:

 • pracę w dużej organizacji pozarządowej promującej wolność gospodarczą, inne wolności obywatelskie i zasady państwa prawa
 • pracę w młodym, ambitnym zespole
 • współpracę z doświadczonymi analitykami i ekspertami fundacji
 • staż rozpoczyna się dwutygodniowym okresem próbnym, po którym istnieje możliwość ustalenia warunków stażu płatnego
 • planowany okres trwania stażu to 1-3 miesiące w okresie wakacyjnym z możliwością nawiązania dalszej współpracy z Fundacją
 • możliwość otrzymania referencji i/lub potwierdzenia realizacji praktyk studenckich po odbyciu stażu
 • dla najlepszych możliwość dalszej kontynuacji współpracy z Fundacją

Zgłoszenia w formie CV i listu motywacyjnego wraz z dopiskiem w temacie „Staż w FOR” prosimy przesyłać do 5 czerwca 2019 r. na adres: [email protected]


Aby wziąć udział w kolejnych rekrutacjach organizowanych przez Forum Obywatelskiego Rozwoju, prosimy dodatkowo o dołączenie do CV i listu motywacyjnego poniższej zgody.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV/listu motywacyjnego w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR. Wycofanie zgody jest możliwe w dowolnym momencie. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody pozostaje zgodne z prawem. 


Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w rekrutacji
przez Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR

Informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR z siedzibą przy ul. I. Krasickiego 9a, w Warszawie, 02-628 Warszawa, tel.: +48 22 628 85 11, adres e-mail: [email protected]

2. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie rekrutacji kandydatów na staż.

3. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. W celu cofnięcia zgody należy skontaktować się z Fundacją FOR pod adresem ul. I. Krasickiego 9a, w Warszawie, 02-628 Warszawa, pod adresem mailowym [email protected] lub telefonicznie pod numerem tel.: +48 22 628 85 11.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, wskazanego w pkt. 2.

6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane kandydatów przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte. W przypadku osób, które wyraziły chęć uczestnictwa w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane będą przechowywane przez okres 2 lat.