Forum Obywatelskiego Rozwoju

2019-05-01

Synteza:

Sektor przedsiębiorstw niefinansowych jest sercem polskiej gospodarki, gdzie powstaje ponad 70% polskiego PKB.  W 2017 roku osoba pracująca w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych przeciętnie miesięcznie wytwarzała dobra i usługi o wartości 9,7 tys. zł, ale jej wynagrodzenie netto wyniosło tylko 3,1 tys. zł. Co się stało z pozostałymi 6,6 tys. zł?

  • Ponad 4,1 tys. zł to łączne miesięczne obciążenie podatkami i składkami w przeliczeniu na jednego pracującego.W tym 2,2 tys. zł stanowiły podatki dochodowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Do tego jeszcze należy doliczyć niewliczane do wartości dodanej podatki pośrednie – VAT i akcyzę, które w przeliczeniu na pracującego wyniosły 1,9 tys. zł.
     
  • 1,7 tys. zł wynosiło wynagrodzenie właścicieli za wniesiony kapitał, poniesione ryzyko oraz sam pomysł na biznes.
     
  • 1,4 tys. zł to amortyzacja, czyli koszty związane ze zużyciem wykorzystanych w produkcji maszyn, urządzeń czy budynków.
     
  • 1,3 tys. zł to szereg mniejszych pozycji nie podlegających odrębnemu opracowaniu i publikacji przez GUS, obejmujących m.in. zmianę zapasów czy pozostałe podatki i opłaty.

Podział wartości dodanej między pracujących, właścicieli i państwo wzbudza emocje, ale trzeba pamiętać, że najważniejszym źródłem różnic w płacach netto między krajami są różnice w wydajności pracy. Ostatecznie największy wpływ na wynagrodzenie pracujących ma wartość dóbr i usług, które wytwarzają i to dlatego tak ważne są reformy podnoszące wydajność pracy.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Aleksander Łaszek, główny ekonomista FOR
[email protected]