Forum Obywatelskiego Rozwoju

W piątek 8 marca br. odbył się specjalny briefing prasowy z udziałem b. Sekretarz Stanu USA, Madeleine Albright, b, Prezydenta RP Lecha Wałęsy i b. wicepremiera i ministra finansów, Leszka Balcerowicza.

Wydarzenie zorganizowało Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Fundacja Instytut Lecha Wałęsy w ramach wizyty Madeleine Albright w Polsce w związku z 20-leciem wejścia Polski, Węgier i Czech do NATO.

Na początek prezydent Lech Wałęsa powitał sekretarz Madeleine Albright i podziękował jej za pomoc w budowaniu nowego świata: „Wspólnie zamknęliśmy w świecie podziały na bloki państw. Zaczęliśmy epokę intelektu, informacji, globalizacji”.

Do podziękowań przyłączył się Leszek Balcerowicz, który zauważył, że „wszyscy kochają słowo «demokracja», dyktatorzy również”. Jednak, jak dodał, „nam chodzi o liberalną demokrację, na którą składają się trzy elementy: rządy prawa (w tym niezależny wymiar sprawiedliwości), wolności obywatelskie i wolność gospodarcza”. Podkreślił, że „nie ma demokracji w gospodarce zdominowanej przez państwo”.

Sekretarz Madeleine Albright była zachwycona, że może wziąć udział w rozmowach z osobami o tak wielkich zasługach dla polskich reform. Wspomniała swój pobyt w Polsce w listopadzie 1981 roku, gdy poznała Lecha Wałęsę: „Uważam, że jest Pan najlepszym w historii mówcą przemawiającym do robotników. Wielką przyjemnością było Pana słuchać. Jestem zwolenniczką «Solidarności». Zawsze chętnie tutaj wracam”.

 
Relację wideo można obejrzeć na profilach FOR w mediach społecznościowych (linki poniżej):

Facebook

Twitter