Forum Obywatelskiego Rozwoju

2018-02-13

Forum Obywatelskiego Rozwoju zaprasza do udziału w VI Wrocławskim Seminarium Karnoprocesowym pt. „Doktryna Salduz i Miranda. Gwarancje praw jednostki na wstępnym etapie postępowania karnego”. Wydarzenie odbędzie się 9 kwietnia 2018 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach cyklu Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe.

Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe są cyklicznie organizowaną konferencją naukową, będącą platformą dialogu reprezentantów szeroko rozumianych przedstawicieli zawodów prawniczych oraz nauk prawnych. Tematyka spotkań naukowych jest ściśle związana z aktualnymi zadaniami i wyzwaniami stojącymi przed uczestnikami postępowania karnego.

Celem tegorocznego Seminarium jest ustalenie zakresu gwarancji procesowych osoby podejrzanej i podejrzanego w początkowym stadium postępowania karnego przez pryzmat standardów określonych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, prawie Unii Europejskiej i Konstytucji RP. Poszanowanie uprawnień osoby, przeciwko której prowadzone jest postępowanie karne, zwłaszcza prawa do obrony ma fundamentalne znaczenie dla całego procesu karnego i prowadzenia efektywnej obrony w kolejnych stadiach postępowania. Kwestią wymagającą zbadania są także konsekwencje naruszenia praw procesowych osoby podejrzanej na wstępnym etapie postępowania oraz ocena dowodów uzyskanych przy braku obrońcy i pod jego nieobecność. Problematyka ta będzie rozważana m.in. przez odniesienie do orzecznictwa strasburskiego i Sądu Najwyższego USA oraz prawa Unii Europejskiej. 


Godziny: 9:45-16:00

Lokalizacja: sala 1D w budynku D, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Organizator: Katedra Postępowania Karnego (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski)

Więcej informacji i szczegółowa agenda na stronie wydarzenia.