Forum Obywatelskiego Rozwoju

Forum Obywatelskiego Rozwoju to think tank założony w 2007 roku przez prof. Leszka Balcerowicza, aby chronić wolność, państwo prawa oraz promować prawdę i zdrowy rozsądek w debacie publicznej. FOR przygotowuje analizy i raporty na ważne tematy gospodarczo-społeczne, zajmuje się edukacją ekonomiczną i prowadzi aktywną działalność informacyjną w mediach. W tym roku obchodzi 10-lecie działalności.

Zobacz spot z okazji 10 lecia FOR

 

 

„(…) W końcu 1991 roku odchodząc od polityki byłem przekonany, że już nigdy do niej nie wrócę. Byłem politykiem od zadań, a nie od stanowisk i celebry. Okazało się jednak, że zadania ciągle są, że nie wszystko zostało zrobione. Wróciłem więc do polityki i zostałem wybrany na przewodniczącego najbardziej reformatorskiej wówczas partii, aby przyspieszyć reformy. Pod koniec mojej służby publicznej, która trwała dłużej niż myślałem, wiedziałem już, że założę mocny, sprawny i rzetelny think tank i tak się stało. Szukaliśmy nazwy i znaleźliśmy bardzo dobrą – Forum Obywatelskiego Rozwoju. FOR stał się  bardzo ważną częścią mojego życia. Nie osobistego, ale życia publicznego, bo w demokracji,  której trzeba chronić jak źrenicy oka, i w państwie prawa, o tym w jakim kierunku kraj zmierza, oraz o czym decydują politycy – zależy, przed wszystkim, od rozkładu opinii i postaw w społeczeństwie. I nigdy nie ma za dużo „strażników wolności”. Zwykle jest ich za mało. W Polsce potrzeba nam teraz więcej „strażników wolności”, ale nie indywidualnych tylko zorganizowanych. Nie hierarchicznych, ale napędzanych przez poczucie misji – skoordynowanej. Dlatego się cieszę, że organizujemy kolejne Szkoły, staramy się rekrutować młodych, zdolnych ludzi i zgodnie z ich przekonaniami i naszymi, staramy się ich trenować, by byli komandosami wolności i praworządności. Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy z nami są, bo wiem, że nie chodzi tylko o sympatie, ale o bardzo potężną więź – poczucie misji w ważnej sprawie. Nie ma ważniejszej sprawy w życiu publicznym niż rozległe wolności w ramach państwa prawa – i to musimy obronić. (…)”.

Fragment przemówienia Leszka Balcerowicza

Czytaj: M. Jethon, Jak moje hobby pomogło mi zreformować Polskę, Koduj24.pl, 29.09.2017.

Agata Stremecka – Prezes Zarządu FOR

„Spotykamy się często z twierdzeniem, że nic nie da się zrobić. Że nie mamy wpływu na wydarzenia ani jako ludzie, ani jako organizacja pozarządowa. To nieprawda!

Nie zastąpimy partii politycznych – nie zrobimy tego za was, drodzy politycy. Ale pokażemy wam na danych, wynikach z badań i doświadczeniach innych krajów, że ściganie się na populizmy nie zastąpi reform, które potrzebne są, by wasze, nasze dzieci żyły w lepszym kraju. Nie zastąpimy mediów – ale pokażemy wam, jak za pomocą rzetelnych danych można odkłamywać fałszywą propagandę jednego czy drugiego rządu. W końcu, nie zastąpimy wyborców przy urnach, ale za pomocą naszych akcji możemy pokazać konsekwencje złych wyborów.

To przez 10 lat starał się robić FOR i to będzie robił dalej, ze zdwojoną silą.Ta siła opiera się na trzech filarach: moich współpracownikach – bez których nic by się nam nie udało. Waszym wsparciu drodzy darczyńcy – bez waszych pieniędzy  i wytrwałości nie moglibyśmy istnieć. I przede wszystkim na założycielu FOR – Leszku Balcerowiczu, za którego konsekwencją, energią i tempem codziennie próbujemy nadążać.”

Eksperci FOR analizują zagadnienia związane z polityką gospodarczą oraz praworządnością w Polsce, porównują je z najlepszymi praktykami z innych krajów i wnioskami z badań międzynarodowych, a także proponują dobre rozwiązania. Ponadto, komentują bieżące wydarzenia w mediach, oceniając politykę gospodarczą i zmiany w prawie, przede wszystkim biorąc pod uwagę ich wpływ na długookresowy wzrost gospodarczy i poszanowanie zasad państwa prawa.

Zobacz galerię zdjęć

Działalność FOR skupia się na następujących obszarach badawczych: finanse publiczne, państwo prawa, rynek pracy, wolność gospodarcza, wymiar sprawiedliwości, Unia Europejska.

Z inicjatywy FOR w centrum Warszawy i w internecie został uruchomiony licznik długu publicznego, który zwraca uwagę na problem rosnącego zadłużenia państwa. Ponadto, działania FOR to także projekty z zakresu edukacji ekonomicznej oraz monitoring zmian w prawie pod kątem wolności gospodarczej i praworządności.

Misja FOR

„Staramy się wspólnie pracować na rzecz realizacji naszej misji statutowej, angażując ekspertów, specjalistów i wolontariuszy. Stałe wsparcie finansowe jest kluczowe dla rozwoju Fundacji. Nawet niewielkie kwoty, ale wpłacane regularnie przez Darczyńców, zapewniają sprawne funkcjonowanie Fundacji i jednocześnie potwierdzają sens naszej pracy. Jesteśmy za nie ogromnie wdzięczni”.

Patrycja Satora – Dyrektor ds. rozwoju FOR

„Wzrost cytowań publikacji FOR oraz aktywności naszych ekspertów w mediach rok do roku świadczy o tym, że są one źródłem rzetelnej informacji dla dziennikarzy oraz opinii publicznej. Z naszych opracowań korzystają nie tylko redakcje ogólnopolskie, regularnie docieramy również do mediów lokalnych, branżowych oraz zagranicznych. Jesteśmy obecni w mediach kilkanaście razy tygodniowo, aby – zgodnie z misją FOR – jak najszerzej docierać z opiniami, ostrzeżeniami i rekomendacjami odnośnie konkretnych propozycji w celu zwiększenia lub zmniejszenia dla nich poparcia w społeczeństwie.”

Natalia Wykrota, Dyrektor ds. komunikacji FOR

Dziękujemy Państwu za te 10 lat i zachęcamy do regularnego kontaktu z naszymi ekspertami i innymi członkami Zespołu FOR.