Forum Obywatelskiego Rozwoju

„Perspektywy, rozwój i dialog obywatelski studentów”

W dniach 23-25 maja na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się finał ogólnopolskiego projektu Niezależnego Zrzeszenia Studentów pt. „Nic o Nas bez Nas”.

Forum Obywatelskiego Rozwoju jest partnerem wydarzenia.

Projekt pracuje nad budową studenckiego społeczeństwa obywatelskiego. Organizatorzy dążą do współtworzenia procesu, w którym za cel obierają zwiększanie i wzmacnianie głosu społeczności studenckiej w dialogu obywatelskim, walkę z biernością społeczną, a także wspieranie edukacji przez promocję wartości debaty oraz konfrontacje przekonań studentów z osobami kształtującymi ich otoczenie. Poprzez organizowane wydarzenie zachęcają studentów do zainteresowania się sprawami społecznymi, własnymi prawami i obowiązkami oraz ogólną sytuacją Polski.

Konferencja The Youth Voice stanowi finał i podsumowanie całorocznych rozważań. Jej motywem przewodnim jest „Perspektywy, rozwój i dialog obywatelski studentów”. Podczas trzydniowej konferencji zostanie poruszone szereg problemów w panelach dyskusyjnych, takich jak:  

  • Charakterystyka rynku pracy w Polsce,
  • Gospodarka, rynek – oczekiwania i zapotrzebowana na…?
  • Warunki rozwoju – wzorowy model państwa,
  • Poziom szkolnictwa wyższego na tle Europy,
  • Działalność studencka jako szansa na sukces zawodowy?
  • Wpływ polityki międzynarodowej na szanse młodych Polaków,
  • Kultura polityczna i obywatelska w Polsce – świadomość społeczna, obywatelska i narodowa,
  • Wpływ organizacji na podejmowanie decyzji: siła ruchów obywatelskich i społecznych.

Wśród prelegentów konferencji znajduje się Aleksander Łaszek, główny ekonomista FOR oraz przedstawiciele Ministerstw Rozwoju, Spraw Zagranicznych, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przedstawiciele Rady Dialogu Społecznego, związków zawodowych, szeregu polskich think thanków i organizacji oraz reprezentanci władzy ustawodawczej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Fundacji PZU, a także został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rady Dialogu Społecznego, Business Centre Club oraz Komisji Europejskiej – Przedstawicielstwo w Polsce.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Facebook projektu, pod linkiem: https://www.facebook.com/niconasbeznas/?ref=aymt_homepage_pane.