Forum Obywatelskiego Rozwoju

2017-04-07

Proponowany przez Ministerstwo Rozwoju „mały ZUS” jest korzystny dla przedsiębiorców o nieregularnych dochodach, którzy obecnie muszą płacić składki ZUS nawet w okresach, gdy nie osiągają przychodów. Jednak przyjęcie jako podstawy do wyliczenia składki przychodów, a nie dochodów, sprawia, że znaczna część przedsiębiorców nie będzie mogła skorzystać z nowego rozwiązania. Tak będzie np. w handlu, gdzie wysokim przychodom towarzyszą wysokie koszty.

Problem wysokiego opodatkowania i oskładkowania dochodów dotyczy nie tylko mniej zarabiających przedsiębiorców, ale także pracowników. Selektywne obniżenie ZUS przedsiębiorcom, przy niezmienionych stawkach ZUS dla pracowników, będzie wypychać część pracowników na bardziej opłacalne samozatrudnienie. W przyszłości może stanowić to kolejne pole sporów między ZUS a przedsiębiorcami.

Jakie składki obecnie muszą płacić osoby samozatrudnione?

Zmiany proponowane przez Ministerstwo Rozwoju dotyczą składek ZUS, które są tylko częścią danin płaconych przez przedsiębiorców. Osoby prowadzące działalność gospodarczą poza składkami ZUS płacą także składki NFZ oraz PIT.
W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż dwa lata minimalna wysokość miesięcznych składek wynosi:

 • 812 zł 61 groszy składek ZUS:
  • 499 zł 28 groszy składki emerytalnej
  • 204 zł 62 groszy składki rentowej
  • 62 zł 67 groszy składki chorobowej (z tego ubezpieczenia i w konsekwencji tej składki można zrezygnować)
  • 46 zł 4 grosze składki wypadkowej
 • 62 zł 67 groszy składki na Fundusz Pracy.
 • 297 zł 28 groszy składki NFZ, z czego 255 zł 99 groszy można odliczyć od PIT (w przypadku przedsiębiorców o dochodach niższych niż 1500 zł PIT będzie zbyt niski by w pełni mogli oni odliczyć od niego składkę ZUS).
 • 18% dochodów podatku PIT. W przypadku małych przedsiębiorców o najniższych dochodach bardziej opłacalne jest rozliczenie według skali. Przy niskich dochodach będą oni objęci 18% stawką podatkową oraz będą mogli wykorzystać kwotę wolną, która obniża podatek o maksymalnie 556 zł w skali roku.

Pełna treść komunikatu dostępna w załączniku.


Kontakt do autorów:

Aleksander Łaszek
Główny Ekonomista
e-mail: [email protected]

Rafał Trzeciakowski
Ekonomista
e-mail: [email protected]


W mediach: