Forum Obywatelskiego Rozwoju

Warszawa, 31 marca 2017 r.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Stanowisko Forum Obywatelskiego Rozwoju i Instytutu Misesa
w sprawie projektu ustawy o jednolitej cenie książki

W związku z zaproszeniem zainteresowanych środowisk do przekazywania stanowisk w sprawie przygotowanego przez Polską Izbę Książki projektu ustawy o jednolitej cenie książki przez wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotra Glińskiego, Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) i Instytut Misesa (IM) przedkładają wspólne stanowisko.

W załączeniu przesyłamy analizę autorów FOR i IM, która szczegółowo analizuje projekt ustawy o jednolitej cenie książki, opierając się na dostępnych danych statystycznych i literaturze naukowej.

Nasza analiza wskazuje, że jednolita cena książki nie spełni nadziei w niej pokładanych przez Polską Izbę Książki. Przesunie za to Polskę w kierunku przeregulowanych gospodarek peryferyjnych, takich jak Portugalia i Grecja, które pomimo jednolitej ceny książki charakteryzują się najniższym poziomem czytelnictwa w UE.

Wszelkie działania regulujące rynek, powinny być analizowane pod kątem tego, czy nie hamują naturalnych zmian na rynku, wynikających z postępu technologicznego i organizacyjnego. Niestety jednolita cena książki będzie hamować wzrost udziału w rynku coraz chętniej wybieranych przez Polaków księgarni internetowych czy supermarketów. Jednolita cena książki uniemożliwi efektywniejszym modelom biznesowym przekazywanie swoich oszczędności czytelnikom pod postacią niższych cen.

W opinii Forum Obywatelskiego Rozwoju i Instytutu Misesa, prace nad proponowanym projektem ustawy o jednolitej cenie książki powinny zostać zaniechane, a projekt odrzucony. Wierzymy, że uwzględnią Państwo rekomendacje załączonej analizy w toku prac nad projektem ustawy.

Marek Tatała
Wiceprezes Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju

Mateusz Benedyk
Prezes Fundacji Instytut Misesa


FOR omówił projekt ustawy w analizie 4/2017: Jednolita cena książki – lobbing przeciwko książce. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią w celu pogłębienia wiedzy na omawiany temat.