Forum Obywatelskiego Rozwoju

2017-03-02
  • 28 lutego 2017 roku Ministerstwo Finansów ogłosiło, że wysokość zadłużenia Skarbu Państwa na koniec 2016 roku wynosiła 929 mld zł. Ta informacja mogła być myląca dla opinii publicznej, ponieważ dług Skarbu Państwa stanowi jedynie część zadłużenia sektora finansów publicznych, a choć pełne dane ciągle nie zostały jeszcze opublikowane, to prognozy wskazują, że zadłużenie sektora finansów publicznych na koniec 2016 roku przekroczyło 1 bilion złotych.
     
  • Dług Skarbu Państwa, czyli największa kategoria długu publicznego (ok. 89% całości), wzrosła w 2016 roku nominalnie w rekordowym tempie 94 mld zł (5,1% PKB). To więcej niż w kryzysowym 2010 roku, kiedy dług Skarbu Państwa przyrósł o 70 mld zł (4,9% PKB). Nie jest to jednak rekord tej kategorii zadłużenia w punktach procentowych PKB.
     
  • Opublikowana wysokość zadłużenia Skarbu Państwa na koniec 2016 roku wstępnie wskazuje, że zadłużenie sektora finansów publicznych na koniec roku przekroczyło bilion złotych. To więcej niż przewidywały ostrożne prognozy FOR, na naszym liczniku długu bilion złotych został osiągnięty dopiero 10 stycznia 2017 roku.

Ministerstwo Finansów wydało 28 lutego 2017 roku komunikat dotyczący wysokości zadłużenia Skarbu Państwa na koniec 2016 roku, które wyniosło 929 mld zł. Ta informacja mogła być myląca dla opinii publicznej, ponieważ dług Skarbu Państwa stanowi jedynie część zadłużenia sektora finansów publicznych. Pełne dane ciągle nie zostały jeszcze opublikowane, ale prognozy wskazują, że zadłużenie sektora finansów publicznych na koniec 2016 roku przekroczyło 1 bilion złotych. To oznaczałoby przekroczenie biliona złotych długu wcześniej niż ostrożne prognozy na Liczniku Długu FOR (zob. www.dlugpubliczny.org), na którym bilion pojawił się 10 stycznia 2017 roku (zob. Komunikat FOR 1/2017: Dług publiczny przekroczył 1 bilion złotych. Do końca roku rząd chce nas zadłużyć do 55% PKB).

Dług sektora finansów publicznych według definicji krajowej, tzw. Państwowy Dług Publiczny, składa się z trzech części: długu sektora rządowego, samorządowego i ubezpieczeń społecznych. Opublikowany dług dotyczył tylko Skarbu Państwa, czyli jedynie części zadłużenia samego sektora rządowego (zob. Tabela 1). Brak jak na razie danych o stanie zadłużenia pozostałych kategorii długu na koniec 2016 roku. Kiedy dane już zostaną opublikowane, konieczna będzie ich konsolidacja, czyli wyłączenie przepływów pomiędzy różnymi częściami państwa, np. sytuacji w której samorząd jest zadłużony w sektorze rządowym. Na koniec konieczne będzie jeszcze dodanie kategorii, które są wyjęte z krajowej definicji długu publicznego (politycy od lat w ten sposób celowo zaniżają wartość zadłużenia), w szczególności Krajowego Funduszu Drogowego (na koniec września zadłużony był na 36 mld zł). Dopiero wtedy otrzymamy wiarygodną wartość zadłużenia państwa polskiego na koniec roku (General Government), taką jaką stosuje Eurostat i Komisja Europejska.

Dalsza część komunikatu dostępna w załączniku.

Read also Engilsh version.

Kontakt do autora:

Rafał Trzeciakowski,ekonomista
e-mail: [email protected]


W mediach: