Forum Obywatelskiego Rozwoju

2017-01-30

Miło nam poinformować, że Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju została patronem Ekonomicznej Wyprawki – akcji edukacyjnej zainicjowanej przez Fundację Wolności i Przedsiębiorczości.


Czas na prawdziwą dobrą zmianę w edukacji ekonomicznej

Ekonomiczna Wyprawka to nowatorska akcja, która ma poszerzyć i poprawić jakość edukacji ekonomicznej i biznesowej w polskich szkołach średnich. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem koalicji organizacji pozarządowych pod przewodnictwem Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości.

Celem Wyprawki nie jest zastąpienie lekcji prowadzonych przez nauczycieli lecz ich urozmaicenie oraz przekonanie przynajmniej niektórych uczniów, że zgłębianie świata gospodarki może być ciekawe i zachęcenie ich do tego w czasie wolnym. Autorzy projektu pamiętają też o nauczycielach dla których organiztorzy przygotują szkolenia i pomogą im w ewaluacji sposobów, w jaki dzielą się oni wiedzą ze swoimi podopiecznymi. Projekt jest modułowy, obejmuje on wysyłki płyt DVD z materiałami informacyjnymi i dydaktycznymi, konferencje dla praktyków szkolnej dydaktyki, portal edukacyjny z lekcjami e-learningowymi a także aplikację mobilną pozwalającą na elastyczne korzystanie z  cyfrowych pomocy naukowych.

Ekonomiczna wyprawka jest zbudowana w taki sposób, że każda jej część może funkcjonować jako odrębna całość, ale wspólnie moduły uzupełniają się budując całościowy program obliczony na długi czas oddziaływania. Poprawa wiedzy ekonomicznej uczniów pomoże im zarówno w byciu konsumentami, świadomymi obywatelami jak i energicznymi przedsiębiorcami. – To co proponujemy można porównać do akcji szczepienia najmłodszych przeciwko wirusowi ekonomicznej niewiedzy i jednocześnie dawką kompetencji, które przydadzą się w byciu przedsiębiorczym – tłumaczy Piotr Kot, koordynator Ekonomicznej Wyprawki, pomysłodawca i koordynator projektu.

Ekonomiczna Wyprawka ma być propozycją nie tylko merytoryczną, ale też ciekawą. – Chcemy nie tylko rozszerzyć zakres materiału, z którym młodzież zapoznaje się w szkołach, ale też poprawić jego jakość poprzez uatrakcyjnienie go. Naszymi pomysłami na to, jak uczyć ekonomii chcemy zmotywować uczniów do poznawania tej dziedziny wiedzy. Jestem przekonany o tym, że lekcje podstaw przedsiębiorczości nie muszą być nudne – dodaje Piotr Kot.

Więcej o projekcie: www.ekonomicznawyprawka.pl

Organizatorzy: Fundacja Wolności i Przedsiebiorczości, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Stowarzyszenie Koliber, Prosta Ekonomia, Fundcja Pomyśl o Przyszłości.


Przypominamy również o autorskich projektach edukacyjnych FOR, które od lat cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów, studentów i nauczycieli. To dzięki Państwa wsparciu możemy je stale realizować.

Komisy Ekonomiczne to innowacyjny projekt edukacyjny, organizowany od 2008 roku przez Forum Obywatelskiego Rozwoju we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji, którego celem jest przedstawienie zagadnień związanych z gospodarką w przystępnej formie obrazkowej, ciekawej dla odbiorcy w każdym wieku. Na każdą edycję projektu składa się konkurs na najlepsze komiksy oraz – na bazie wybranych prac – opracowane przez ekspertów scenariusze lekcji z przedmiotów WOSu i podstaw przedsiębiorczości, które następnie trafiają do zainteresowanych nauczycieli z polskich szkół. W ramach projektu, raz w roku, FOR zaprasza nauczycieli do Warszawy na konferencję naukową, a pracownicy oraz wolontariusze FOR regularnie prowadzą warsztaty z nauczania ekonomii w szkołach w całej Polsce – www.komiksy-ekonomiczne.pl

Szkoły Leszka Balcerowicza to ogólnopolski projekt edukacyjny prowadzony przez FOR wraz z partnerami od 2009 roku. Każdego roku odbywają się dwie edycje – wiosenna i jesienna – konkursu na najlepszy esej o tematyce ekonomiczno-prawnej. Podczas seminarium uczestnicy mają okazję spotkać się z wybitnymi przedstawicielami świata ekonomii, prawa, biznesu i mediów. To również świetne miejsce na podjęcie dyskusji na temat bieżących problemów polityczno-gospodarczych.