Forum Obywatelskiego Rozwoju

2016-11-29

Jak Szwajcaria osiągnęła sukces? Idee dla Polski – Relacja z debaty bilateralnej

Zwycięzcy nie tryumfują, budują mosty

W poniedziałek 28 listopada w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, z inicjatywy Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej,  Ambasady Szwajcarii oraz Forum Obywatelskiego Rozwoju odbyła się bilateralna debata, podczas której zaproszeni eksperci próbowali wyjaśnić, dlaczego to właśnie Szwajcaria odniosła sukces oraz jak Polska może powielić doświadczenia szwajcarskie.

Debatę bilateralną, moderowaną przez Redaktora Naczelnego dziennika Rzeczpospolita, Bogusława Chrabotę otworzył Ambasador Szwajcarii w Polsce, pan Andrej Motyl, który podkreślił, że sukces Szwajcarii zbudowany jest m.in. dzięki inkluzywności i subsydiarności systemu gospodarczo-politycznego. Zdaniem Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju,  Jadwigi Emilewicz biorącej udział w debacie,  to endemiczne cechy szwajcarskiego społeczeństwa, które nie są możliwe do bezpośredniej implementacji w Polsce. Jak podkreśliła Pani Minister, Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Konstytucja dla Biznesu – dwa flagowe projekty rządu, mające pobudzić polską gospodarkę, opierają się na inwestycjach w innowacje, choć nakłady na badania i rozwój wciąż są u nas nieporównywalnie niższe niż w Szwajcarii.

Dr Andrzej Rzońca z FOR odniósł bardzo krytycznie do poczynań rządu odnośnie programu 500+, obniżenia wieku emerytalnego czy planowanej reformy edukacji. Dr Rzońca podkreślił, że stabilny układ polityczny to taki, gdzie rządzący nie tryumfują, ale budują mosty.

Zgodni byli uczestnicy debaty na temat wzajemnego zaufania obywateli do państwa, które jest fundamentem dobrze stanowionego i przestrzeganego prawa. Dyrektor Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej, Ulrich Schwendimann wskazał na zaufanie i lojalność pomiędzy rządem a biznesem, jako fundament rozwoju gospodarczego. Zaufanie buduje się przez dialog, który sprzyja nie tylko tworzeniu bardziej stabilnego prawa także legitymizacja dla zmian i reform jest zdecydowanie większa. Podobnego zdania był Prezes Wojciech Kostrzewa, Prezes Grupy ITI, reprezentujący Stadler Rail w Polsce, którego zdaniem dialog i konsultacje z przedstawicielami biznesu są niezbędne dla stanowienia prawa, które wspierać będzie rozwój i zasobność społeczeństwa.

Sukces przedsiębiorczości i polityki gospodarczej Szwajcarii rozkwita na bazie otwartości na różnorodność, braku obaw przed popełnianiem błędów i pokorze wobec znakomitych osiągnięć. Historia Szwajcarii to opowieść o sukcesie, od średniowiecznej ubogiej, górskiej społeczności do znakomicie prosperującego społeczeństwa, którego przedsiębiorczość stoi za wieloma innowacyjnymi ideami i zdumiewającymi wynalazkami.

W dobie globalizacji, jedną z najbardziej kluczowych kwestii dla państw i narodów jest umiejętność reagowania na kryzysy. W tej sferze niewielkie rozmiary państwa wyznaczają nie tylko zakres rządowej interwencji, ale także sprzyjają silniejszym więzom solidarności społecznej. W zakresie konsekwentnej od stuleci polityki otwartości na imigrantów, Szwajcaria może stanowić wzór, jak integrować różnorodność, jak asymilować potencjał techniczny i wzorce z różnych kultur, wielu narodowości. To tezy, które podkreślał zarówno Pan Ambasador Andrej Motyl, jak i Redaktor Naczelny największego szwajcarskiego tygodnika ekonomicznego Handelszeitung – Stefan Bertmettler.

 Doskonale mechanizmy te i zależności opisane zostały w książce R.Jamesa Breidinga pt: „Swiss Made – czyli nieznana historia szwajcarskiego sukcesu”, której publikacja była wyśmienitym pretekstem do bilateralnej debaty, podobnie, jak wydana niedawno błyskotliwa analiza szwajcarskiego systemu gospodarczego pióra Wolfganga Koydla, znanego niemieckiego dziennikarza i zagranicznego korespondenta Süddeutsche Zeitung pt.: „Możesz być bogaty – czyli jak Szwajcarzy osiągnęli sukces gospodarczy”.


W mediach:

Zobacz też: