Forum Obywatelskiego Rozwoju

W dniach 23-24 listopada w Szkole Głównej Handlowej odbędzie się IV Kongres Makroekonomiczny, podczas którego jednym z prelegentów będzie Andrzej Rzońca.

Kongres organizowany jest przez Studenckie Koło Naukowe Finansów i Makroekonomii, Katedrę Finansów Międzynarodowych  oraz Instytut Studiów Ekonomiczno-Społecznych we współpracy z firmą doradztwa strategicznego McKinsey & Company. Celem wydarzenia jest poruszenie problemów, które stanowią aktualne wyzwania dla polskiej gospodarki. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie wzrost gospodarczy Polski.

Wykład wprowadzający: Perspektywy polskiej gospodarki na tle globalnych trendów

Tematy paneli dyskusyjnych:

  • Rozwój gospodarki oparty na wzroście płac, czy zwrocie z kapitału? – Model dla Polski
  • Co jest głównym czynnikiem blokującym rozwój Polski?

Poza Andrzejem Rzońcą, prelegentami będą m.in.: Leszek Kąsek (Bank Światowy: Główny Ekonomista), Grzegorz Zieliński (EBRD: Regional Director, Head for Poland and the Baltics), dr Emilia Skrok (Bank Światowy: Acting Country Manager for Poland), dr hab. Joanna Tyrowicz (NBP, WNE UW).

Podczas kongresu możliwe będzie zadawanie pytań panelistom. Dodatkowo, drugiego dnia Kongresu będzie miał miejsce warsztat zorganizowany przez McKinsey&Company, a także debata oksfordzka.

Udzial w Kongresie jest bezpłatny. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony Kongresu Makroekonomicznego.