Forum Obywatelskiego Rozwoju

W najbliższy piątek, 21 października podczas Świdnickiej Gali Przedsiębiorczości zostanie podpisany list intencyjny, oficjalnie inicjujący wspólne działania na rzecz realizacji Programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”. Organizatorem Programu jest Gmina Miasto Świdnica, zaś współorganizatorami – Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Świdnickich, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, Powiat Świdnicki i Powiatowy Urząd Pracy. Tego dnia uruchomiona zostanie także strona internetowa programu.

Głównym założeniem programu jest wypracowanie platformy współpracy pomiędzy pracodawcami, młodymi osobami (14-30 lat) z terenu miasta Świdnicy i powiatu świdnickiego, JST, PUP, instytucjami otoczenia biznesu, placówkami oświatowymi, doradcami zawodowymi i rodzicami. Założenie to zostanie zrealizowane poprzez następujące działania: portal informacyjny; wizyty w szkołach kolejnego szczebla edukacji oraz wizyty w firmach; programy stypendialne; oferty praktyk/staże/praca wakacyjna; doradztwo zawodowe; szkolenia kompetencyjne (specjalistyczne i ogólne), lekcje przedsiębiorczości z pomysłem i w praktyce,współpraca z rodzicami, konkursy, gry miejskie o tematyce społeczno ekonomicznej.

Wrześniowymi warsztatami wprowadzającymi uczniów w otaczający nas świat ekonomii rozpoczęto realizację jednego z elementów programu, czyli konkursu „Mój Pierwszy Milion”. Do udziału w nim zaproszono uczniów klas III świdnickich gimnazjów. Uczestnicy zdobywając wiedzę z dziedziny ekonomii, jednocześnie zarabiają. W ramach systemu punktowego cash machine, zdobyte punkty za aktywny udział w warsztatach ekonomicznych, rozwiązywanie zadań dodatkowych, wizyty w firmach, wizyty w szkołach kolejnego szczebla, udział w pokazowych lekcjach/warsztatach zorganizowanych przez doradców zawodowych oraz udział w grze ekonomicznej – testach, można wymienić na gotówkę.

Mecenasem projektu jest Pan Jerzy Franckiewicz właściciel sklepu internetowego dekoria.pl

 

ORGANIZATOR:
Gmina Miasto Świdnica

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich (SPIKS),
Forum Obywatelskiego Rozwoju,
Powiatowy Urząd Pracy,
Powiat Świdnica.

Więcej: http://um.swidnica.pl/pages/zostancieznami.php