Forum Obywatelskiego Rozwoju

Z przyjemnością informujemy, że Forum Obywatelskiego Rozwoju po raz kolejny objęło patronatem wydarzenie ,,Igrzyska Wolności”, organizowane przez fundację Industrial (wydawcę czasopisma  ,,Liberté!”). W dniach 20-22 października w łódzkim Centrum Dialogu odbędzie się szereg wydarzeń i konferencji  z udziałem światowych intelektualistów pod głównym hasłem ,,Zderzenie kultur”. Wśród  zaproszonych prelegentów są także przedstawiciele FOR: Aleksander Łaszek, główny ekonomista FOR oraz Marek Tatała, Wiceprezes Zarządu FOR, ekonomista.

Igrzyska Wolności to interdyscyplinarne, unikalne w skali kraju wydarzenie, którego zasadniczym celem jest kreowanie twórczej przestrzeni spotkania ludzi kultury, biznesu i życia publicznego różnych branż. Organizatorzy chcą budować wiodące intelektualne wydarzenie o skali światowej. Igrzyska to spotkanie wybitnych światowych intelektualistów i dyskusja o najważniejszych wyzwaniach przed jakimi stoją społeczeństwa Zachodu w XXI wieku. Celem ,,Igrzysk Wolności” jest rozwijanie kapitału kulturowego mieszkańców Łodzi i województwa.

Edycja 2016 pt. „Zderzenie kultur” jest odpowiedzią na rosnący europejski (ale również polski) dylemat związany ze współistnieniem w jednej przestrzeni osób różnych wyznań i kultur, wyznających różne systemy wartości.

Na wydarzenie obowiązuje rejestracja.
Szczegóły na stronie organizatora.