Forum Obywatelskiego Rozwoju

20 września br. prof. Leszek Balcerowicz będzie przemawiać podczas zjazdu stowarzyszenia Mont Pelerin w Miami, które odbywać się będzie pod hasłem ,,Where we stand, Roads for Progress” (Gdzie jesteśmy, szanse na rozwój).
Wykłady odbędą się w dwóch sesjach, w godzinach 10:15-11:30 w ramach panelu ,,Państwo dobrobytu i grupy interesu redystrybucji” oraz  między 15:45, a 17:00 na temat ,,Szanse na rozwój w Europie”.

Zebranie ogólne stowarzyszenia Mont Pelerin, odbywające się w dniach 18-23 września 2016r., będzie pierwszym tego typu spotkaniem od ponad dziesięciu lat. Wydarzenie ma na celu stworzenie szansy na ożywioną dyskusję na temat rożnych aspektów wolności wśród wybitnych gości z całego świata.

Mont Pelerin Society to pozarządowa organizacja międzynarodowa złożona z ekonomistów, filozofów, historyków, politologów oraz innych intelektualistów, którym bliska jest ideologia klasycznego liberalizmu w sferze ekonomicznej i politycznej. Stowarzyszenie powstało w 1947 roku, gdy profesor Friedrich August von Hayek zaprosił 36 naukowców, głównie ekonomistów, do szwajcarskiego kurortu Mont Pelerin, aby omówić obecną sytuację oraz dalsze losy klasycznego liberalizmu w teorii i praktyce. Mont Pelerin Society tworzyli tacy światowej sławy ekonomiści, jak Friedrich Hayek, Frank Knight, Karl Popper, Ludwig von Mises, George Stigler i  Milton Friedman.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią przemówienia profesora.