Forum Obywatelskiego Rozwoju

2016-08-19

Projekt UlepszPrawo.pl powstał w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców, którzy niemal każdego dnia napotykają bariery prawne w prowadzeniu działalności gospodarczej. Naszym celem jest działanie na rzecz eliminacji tych barier. Za pomocą specjalnie przygotowanego formularza zbieramy sygnały zgłaszane przez przedsiębiorców i opracowujemy je pod kątem możliwych zmian w prawie.

Efektem naszych działań są raporty zawierające konkretne propozycje zmian prawnych lub działania mające na celu stworzenie lepszego otoczenia prawnego dla biznesu. Nadmierna regulacja od lat jest bolączką polskich przedsiębiorców, tracących czas i energię na realizację obowiązków, które nie służą gospodarce. Dobre prawo dla biznesu, pozbawione zbędnych utrudnień lub formalności, to istotny czynnik wzrostu gospodarczego i rozwoju polskiej gospodarki.

Wśród naszych postulatów było m. in. ograniczenie obowiązków związanych z uzyskiwaniem przez pracowników zaświadczeń o zdolności do pracy (w następstwie badania u lekarza medycyny pracy) lub procedurami odwoławczymi od decyzji organów regulacyjnych (URE, UKE, a także UOKiK). Postulaty te zostały – w całości lub częściowo – zrealizowane, a prawo stało się tym samym bardziej przyjazne dla biznesu.

Jednak proces ulepszania prawa nadal trwa. Zapraszamy na specjalnie utworzoną stronę internetową www.ulepszprawo.pl, gdzie znajduje się przygotowany przez nas formularz. Zachęcamy do wypełnienia go i przekazania nam informacji o barierach prawnych, które napotkaliście Państwo w toku prowadzenia działalności gospodarczej. Publikujemy tam również informacje o naszych aktualnych działaniach, najnowszych publikacjach oraz zrealizowanych postulatach.